Community|Comunitate

Scientists|Oameni de știință

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Let’s be honest about it: many people picture scientists as some weird geniuses locked up in a lab 24/7 who are rather incapable of interpersonal communication. The German expression is that we, researchers, are living in an “ivory tower” (Elfenbeinturm) far away from the real life. And if you don’t fancy German that much, the latest episode of “The Big Bang Theory” will probably be enough to convey the idea pretty well. But it’s not supposed to be like that. Here are some of my efforts to explain science to the greater public.* After all, it’s the collective curiosity that drives us scientists to look for the answers to life, the Universe, and everything in it.

Dr. Aurora Simionescu  

Doctor Summa Cum Laude

Aurora Simionescu is an astrophysicist, Einstein Postdoctoral Research Fellow, at the Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology (KIPAC) at Stanford University. Before she went to sunny California she did her PhD at the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Garching, Germany. Her main research interests are related to the physics of the hot plasma in clusters of galaxies, the largest virialized objects in the universe. Doctor Summa Cum Laude in Astrophysics and NASA Intern in the U.S.A., Aurora Simionescu is a wonderful role-model for MTIS students, especially for those who are passionate about science and astronomy.

*Science for All

Here are some of Dr. Simionescu's works and talks on scientific topics of interest to the greater public:
  • To the edge of the nearest, brightest galaxy cluster: The NASA press release from March 2011 shows the clearest picture to date of the size, mass and chemical content of the Perseus Cluster of galaxies.
  • Eruptions near and far: The NASA press release from August 2010 shows the similarity between an outburst caused by a supermassive black hole in the nearby galaxy M87 and the eruption of the Icelandic volcano Eyjafjallajökull.
  • The missing baryons and the cosmic web: A press release in May 2008 based on a paper of which she is co-author circled the world and made a significant Romanian daily newspaper publication name her “Person of the Year” 2008. 
  • Life in the Universe: We must have wondered at least once if we are alone out there or if every other star has a civilization like ours revolving around it. Dr. Simionescu made an attempt at the answer, based on Drake’s equation and a course she took at the Jacobs University Bremen as an undergraduate. She gave this talk at the International Astronomy Youth Camp in 2007. 

Read Dr. Simionescu's message specially addressed to MTIS students on the occasion of the 15th anniversary of Mark Twain International School in June 2010.   

Să recunoaștem că pentru mulți oameni, imaginea omului de știință este cea a unui personaj genial și excentric care petrece zile și nopți în șir în laboratorul său și este incapabil să comunice cu semeni pe căile obișnuite. Clișeul de origine germană este că noi, cercetătorii, locuim într-un turn de fildeș (Elfenbeinturm) departe de viața obișnuită. Iar dacă acest loc comun este mai puțin cunoscut de către unii, cu siguranță că ați auzit de serialul de televiziune intitulat “The Big Bang Theory” care conține același poncif. Dar lucrurile nu ar trebui să stea chiar așa. Iată câteva din eforturile mele de a explica știința marelui public*. În fond, curiozitatea întregii comunități este cea care-i împinge pe oamenii de știință să caute răspunsuri la întrebările pe care ni le punem toți despre viață, despre univers și despre ceea ce există în el. 

Dr. Aurora Simionescu  

Doctor Summa Cum Laude

Aurora Simionescu este astrofizician, cercetător post-doctoral Einstein la Institutul Kavli de Astrofizică a Particulelor și Cosmologie (KIPAC) la Stanford University. Înainte de a se stabili în California, și-a luat doctoratul de la Institutul Max Planck de Fizica Extraterestră in Garching, Germania. Principalul său domeniu de cercetare este fizica plasmei fierbinti in norii galactici, cele mai mari obiecte din univers. Doctor Summa Cum Laude in Astrofizică și intern NASA in S.U.A., Aurora Simionescu este un admirabil model de urmat pentru elevii MTIS, mai ales pentru cei pasionați de știință și astronomie.  

*Știința pentru toți 

Iată câteva din lucrările și prelegerile de popularizare ale d-nei dr. Simionescu:
  • La marginea celui mai apropiat și mai strălucitor nor galactic: Comunicatul de presă al NASA din martie 2011 conține cea mai clară fotografie până la această dată dpdv masă, distribuție și compoziție chimică a norului de galaxii Perseu.
  • Erupții aproape și departe: Comunicatul de presă al NASA din august 2010 arată asemănările dintre o explozie având la origine o gaură neagră supermasivă în galaxia M87 aflată în apropiere de a noastră și erupția vulcanului islandez Eyjafjallajökull.
  • Barionii lipsă și rețeaua cosmică: Comunicatul de presa din luna mai 2008, având la bază un articol al cărei co-autor este, a făcut înconjurul lumii. Datorită acestuia a fost numită Omul Anului 2008 de o publicație românească de largă circulație. 
  • Viața în Univers: Trebuie că ne-am întrebat cu toții vreodată dacă suntem singuri în univers sau dacă există și alte civilizații pe alte planete. Dr. Simionescu a încercat să răspundă la aceasta întrebare cu ajutorul ecuației lui Drake și al unui curs universitar la care a participat la Jacobs University Bremen. O prelegere pe această temă a fost ținută la International Astronomy Youth Camp in 2007. 

Citiți aici mesajul special al d-nei Dr. Simionescu adresat elevilor MTIS cu ocazia celei de-a XV-a aniversări de la înființarea Mark Twain International School.