Community|Comunitate

Aid for Children|În ajutorul copiilor

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

At Mark Twain International School, students and parents frequently organize fund-raising actions in order to support children with disabilities, orphaned and suffering children.

Creativity and Determination 

MTIS students and parents warmly support children with disabilities and orphaned children throughout the year through quarterly fund-raising actions, that challenge their creativity and determination everytime in their collective efforts to attain successful results.

Moreover, MTIS high school students who are active in the co-curricular performing arts department, regularly organize charity concerts for specific traget groups: MTIS and the UpDown Association made possible a successful fund-raising concert at the Hard Rock Cafe of Bucharest for children diagnosed with Down Syndrome, and a similar charity concert took place in the MTIS Senior Campus in view of supporting the Marie Curie Infant Cancer Foundation with vital funding.

Elevii și părinții de la Mark Twain International School organizează frecvent acțiuni trimestriale de strângere de fonduri pentru copiii fără familii, suferinzi sau afectați de dizabilități.

Creativitate și hotărâre 

Elevii și părinții MTIS sprijină călduros de-al lungul anului copiii cu dizabilități și copiii orfani prin acțiuni trimestriale de strângere de fonduri care le stimulează de fiecare dată creativitatea și hotărârea în efortul lor colectiv de a atinge rezultate încununate de succes.

Totodată, liceenii MTIS, activi în programul extrașcolar de arte scenice, organizează regulat concerte în scopuri caritabile pentru diverse grupuri țintă: MTIS și Asociația UpDown au făcut posibilă organizarea unui concert de strângere de fonduri la Hard Rock Cafe din București pentru copiii cu sindrom Down, iar un concert similar a avut loc la Campus Senior MTIS pentru sprijinirea cu fonduri vitale a Fundației Marie Curie pentru copiii care suferă de cancer.