Community|Comunitate

Christmas Tree Festival|Festivalul brazilor

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

the Christmas tree designed by MTIS students was sold to the Romanian Development Bank, thus raising 10 000 Euros to be allocated to schooling over 2500 children from socially disadvantged regions in Romania.  

A 'Save the Children-Romania' Initiative

In 2010, in an initiative belonging to Save the Children Romania Foundation, MTIS students designed and created an original Christmas Tree for auction at the 10th Edition of the Christmas Tree Festival. Our tree was sold to the Romanian Development Bank, thus raising 10 000 Euros to be allocated to schooling over 2500 children from socially disadvantged regions in Romania.

Read our Christmas Tree's accompanying message, written by the students and teachers who designed and created the very special tree with a mission, and about the festivals objectives:

Brăduțul conceput de elevii mtis a fost vândut Băncii Române de Dezvoltare, procurând astfel suma de 10 000 de euro pentru fondul ce urmează a fi alocată școlarizării unui număr de peste 2500 de copii din regiuni ale României ce sunt defavorizate socio-economic. 

O inițiativă a Fundației Salvați Copiii 

În anul 2010, printr-o inițiativă a fundației Salvați Copiii România, elevii de la Mark Twain International School au proiectat și creat un pom de Crăciun original care a fost scos la licitație la a X-a ediție a Festivalului brazilor de Crăciun. Brăduțul MTIS a fost vândut Băncii Române de Dezvoltare, procurând astfel suma de 10 000 de euro pentru fondul ce urmează a fi alocată școlarizării unui număr de peste 2500 de copii din regiuni ale României ce sunt defavorizate socio-economic.

Citiți mesajul din partea elevilor creatori MTIS, ce a însoțit braduțul cu o misiune aparte, și aflați mai multe despre obiectivele festivalului:

From the MTIS tree creators

Decorated with tiny shapes modeled from clay and painted by children with their incomparable fantasy, our Christmas tree is itself a fairy tale. It is a tale of beauty and candor about the child who smiles inside each one of us, without age and without season. Like the soul of a child, our tree romps and gambols across all seasons and cultures, embracing all of them with the same warmth, in the same way that light embraces all of us. From the hearts of children who decorated it with care, weaving all their pure thoughts amongst its branches, we would like to offer you this fairy tale, which like a carol will turn every one of your days into a feast. Receive this tale that embodies the magic of a child’s Christmas and brings it to us every moment, making it eternal.
 
Ileana Cernat - MTIS Project Coordinator, Visual Arts & Language Teacher

about the festival

Click  to read more about the 2010 Edition of the Christmas Tree Festival Bucharest and about the children who benefit directly from our school's involvement.

din partea creatorilor mtis

Împodobit cu forme mărunte, modelate cu grijă din lut și pictate cu fantezia și inefabilul pe care le au doar copiii, bradul nostru nu spune o poveste, ci este el insuși un basm. Un basm despre frumusețe și candoare, despre copilul care surâde în fiecare din noi, despre copilul fara vârstă și fără anotimp. Asemeni sufletului de copil, bradul nostru zburdă năvalnic prin toate anotimpurile, prin toate culturile, îmbrățișându-le pe toate cu aceeași căldură, așa cum lumina ne cuprinde pe toți. Dinspre sufletele copiilor care l-au faurit cu migală, împletind în el toate gândurile lor curate, vă oferim acest basm, ca și cum v-am colinda, spre a vă preschimba fiecare zi în sărbătoare. Primiți această poveste care pogoară magia Crăciunului copilăriei în fiecare clipă, astfel înveșnicind-o.
 
Ileana Cernat - Coordonator Proiect MTIS, Profesor de Arte vizuale & Comunicare

despre festival

Aflați mai multe  aici  despre Ediția 2010 a Festivalului Brazilor și despre copiii care beneficiază direct ca urmare a implicării școlii noastre.