Academic Research|Cercetare academică

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

External doctoral programmes with internal applicability for MTIS teachers.  

Doctoral Studies

Teachers undertake extensive academic study in external doctoral programmes that have internal applicability throughout the professional work and research studies carried out at Mark Twain International School, in domains such as:

 • Education Sciences
 • Psychotherapy
 • Humanities
 • Comparative Mythology
 • Linguistics
 • Natural Sciences
 • Geomorphology.

studii aprofundate extinse în programe externe de doctorat care au aplicabilitate internă la MTIS.

Studii doctorale

Profesorii MTIS efectuează studii aprofundate extinse în programe externe de doctorat care au aplicabilitate internă prin munca profesională şi studiile de cercetare întreprinse la Mark Twain International School în domenii precum:

 • ştiinţele educaţiei
 • psihoterapie
 • ştiinţe umaniste
 • mitologie comparată
 • lingvistică
 • ştiinţele naturii
 • geomorfologie.