Action Research|Cercetare în acţiune

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

devising theoretical approaches, practical applications and means of action appropriate to study goals. 

Internal Research and Concept Development

Teachers engage in internal research and concept development by devising theoretical approaches, practical applications and means of action appropriate to study goals, such as harmonising and implementing elements of the national and international curricula, or creating study groups for various education research topics.

Also read about Academic Research at MTIS. 

proiectarea de abordări teoretice, aplicaţii practice şi mijloace de acţiune potrivite cu obiectivele de învăţare.

Cercetare internă și dezvoltare de concepte. 

Profesorii sunt angajaţi în cercetări interne şi dezvoltarea conceptelor prin proiectarea de abordări teoretice, aplicaţii practice şi mijloace de acţiune potrivite cu obiectivele de învăţare, cum ar fi armonizarea şi implementarea elementelor de curriculum naţional şi internaţional sau crearea de grupuri de studii pentru diverse aspecte de cercetare educaţională.

Citiți și despre Cercetarea academică la MTIS.