Lifelong Learning & Inquiry|Învățare pe tot parcursul vieții

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Bringing together the research work of MTIS educators, students and parents.

The Spirit of Innovation & Overall Development

The MTIS Division for Research, Innovation and Professional Development is designed to bring together the research work of MTIS educators, students and parents, and the richness of various projects and initiatives unrolling in the Mark Twain International School environment in the spirit of innovation and overall development: 

 • academic research
 • action research
 • continuous professional development
 • PD support, research and design
 • intellectual involvement and PD authorship
 • implementing digital tools for assessment
 • interactive teacher seminars and professional exchange initiatives
 • youth action research
 • parent-teacher action research. 

Aducând laolaltă activitatea de cercetare a profesorilor, elevilor şi părinţilor de la Mark Twain International School.

În spiritul inovaţiei şi al dezvoltării academice 

Departamentul de Cercetare, Inovaţie şi Dezvoltare Profesională al MTIS are sarcina de a aduce laolaltă munca de cercetare a profesorilor, a elevilor şi a părinţilor acestora, împreună cu diversele proiecte şi iniţiative ce se derulează în mediul  Mark Twain International School în spiritul inovaţiei şi al dezvoltării academice: 

 • cercetare academică
 • cercetare în acţiune
 • dezvoltare profesională continuă
 • cercetare, concepţie şi aplicaţii
 • implicare intelectuală şi auctorială în dezvoltarea profesională
 • implementare de instrumente digitale în procesul evaluativ
 • seminarii interactive pentru profesori şi iniţiative de schimb de experienţă profesională
 • cercetare în acţiune pentru elevi
 • cercetare în acţiune pentru profesori şi părinţi.