Parent-Teacher Action Research|Cercetare în acţiune pentru profesori & părinţi

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

At MTIS, parents are our research partners. 

Valued Input 

MTIS parents, teachers and school leadership members convene regularly throughout the school year and, beyond the regular meetings about students' progress, they also assemble in the following study or research formats:

 • specifically-themed study groups
 • parent seminars
 • international programme evenings
 • applied workshops on education and school-related topics
 • together with students, in student-led conferences. 
Parent input is valued and follow-up feedback sessions are scheduled periodically.

La MTIS, părinții ne sunt parteneri în cercetare.  

Contribuție apreciată

La Mark Twain International School, părinţii, profesorii și directorii se întâlnesc periodic în cursul anului școlar atât pentru a discuta aspecte ce țin de evoluția școlară a elevilor după formatul clasic, cât și în grupuri speciale de studiu sau de cercetare după cum urmează:

 • grupuri de studiu pe teme specifice și de interes imediat
 • seminarii cu părinţii
 • prezentarea programelor de studiu
 • serate internaţionale
 • ateliere de lucrări pe teme de educaţie şi şcolare
 • conferinţele susţinute de elevi, în prezența părinților și profesorilor.
Contribuţia părinţilor este importantă și apreciată de fiecare dată, iar ,în urma fiecărui tip de întâlnire, există sesiuni regulate de informare-comunicare-evaluare cu aceştia.