PD Support, Research & Design|Cercetare, concepţie & aplicaţii

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

In 2010-2011, Mark Twain International School  played a key role in supporting the Teaching and Learning from an International Perspective PD project in romania. 

Beyond the Immediate Learning Environment 

In 2010-2011, Mark Twain International School  played a key role in supporting the Teaching and Learning from an International Perspective PD project in Galati, thereby promoting the International Baccalaureate's international philosophy, values, standards and practices beyond its immediate learning community to the wider national system of schools in Romania. A specialist team of MTIS teachers joined the international team in designing the intellectual material for the course drawing on contemporary educational research and current IB pedagogy and methodology; in teaching face-to-face workshops and in facilitating on-line modules for the course participants thorughout the yearlong project. Read more about the project.

În 2010 - 2011, Mark Twain International School a jucat un rol cheie la sprijinirea proiectului de Dezvoltare profesională: Predarea și învățarea din perspectivă internațională, ce s-a desfășurat în România.

În afara imediatei comunități de învățare

În 2010 - 2011, Mark Twain International School a jucat un rol cheie la sprijinirea proiectului Predarea și învățarea din perspectivă internațională, ce s-a desfășurat la Galați, promovând astfel filosofia internațională, valorile, standardele și practicile IB în afara imediatei comunități a școlii la nivelul sistemului național de învățământ din Romania. O echipă de profesori-formatori de la MTIS s-a alăturat echipei internaționale de consultanți la conceperea materialului intelectual pentru curs apelând la cele mai recente cercetări în domeniul educației și la pedagogia și metodologia curentă a IB; și a realizat predarea modulelor face-to-face și online pe tot parcursul anului în cadrul proiectului. Citiți despre proiect.