Interactive Seminars and Professional Exchange|Seminarii interactive & schimb de experienţă

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS teachers initiate local collaborative projects or participate in national professional development projects with professional peers. 

Networking with other teachers

In 2011, Mark Twain International School organizes and attends the first inter-county professional development event entitled "Teaching Excellence in the National Education System”. Ever since, MTIS teachers initiate or participate in collaborative projects on vital topics about or related to education with teachers from other local or national partner schools.  

MTIS also joined the Quality Assurance through Digital Assessment Project in 2011. The general objective of this professional development initiative is to successfully implement the adequate digital tools and mechanisms that could ensure growth and overall improvement of the assessment and self-assessment/self-ranking of students in the national secondary education sector.  

Read more about The National INSAM Project.

Profesorii MTIS inițiază proiecte de colaborare la nivel local sau participă la proiecte de interes național. 

Colaborarea cu alți profesori din sistem

În 2011, Mark Twain International School organizează în premieră și participă la întâlnirile inter-județene de dezvoltare profesională cu tema “Cadru didactic performant în sistemul de învățământ din România”. De atunci, profesorii MTIS iniţiază periodic sau participă la proiecte de colaborare locale și naționale pe subiecte vitale legate de educaţie cu profesori din alte şcoli partenere.  

Tot în 2011, MTIS s-a alăturat Proiectului INSAM: "Instrumente digitale pentru ameliorarea calității evaluării în învățământul preuniversitar". Obiectivul general al acestei inițiative dedicate dezvoltării profesionale este implementarea de instrumente și mecanisme digitale de îmbunătățire a proceselor evaluative și de autopoziționare/autoevaluare a elevilor din învățământul preuniversitar liceal. 

Aflați mai multe despre Proiectul Național INSAM.