Detail

Alumna Highlights at Birmingham University by Miruna Stecoza|Momente importante ale unei absolvente la Universitatea din Birmingham de Miruna Stecoza

Posted: May 26, 2014

“Studying at The University of Birmingham has once again proven a wise choice as: University of Birmingham has been named The Times and The Sunday Times University of the Year 2013-2014 and the School of Computer Science has been ranked No. 1 in UK according to The Guardian League Tables."Alegerea de a studia la Universitatea din Birmingham s-a dovedit încă o dată o alegere înțeleaptă pentru că a fost desemnată de publicațiile The Times and The Sunday Times, Universitatea Anului 2013-2014. Facultatea de Științele Informaticii este nr. 1 în Marea Britanie, conform cu The Guardian League Tables.

The past year has been a busy and fruitful time for me, as, alongside my studies, I have taken part in a number of exciting and rewarding projects.|Ultimul an a fost unul foarte activ și fructuos pentru mine. Am participat la numeroase proiecte foarte interesante pe lângă cursurile de la facultate.

March 2013: I was awarded 3rd Place in the National Semifinals of the IBM Universities Business Challenge, part of an all-Romanian team representing the School of Computer Science (1st Place in the University round).|Martie 2013: Am obținut Locul 3 în Semifinalele Naționale ale Universităților IBM, făcând parte din echipa de studenți români de la Facultatea de Științele Informaticii (Locul 1 la etapa pe Universitate).

November 2013: My software idea was selected as one of the 6 out of 120 projects to win a prize in the Student Coffee Mat Idea Competition run by the Centre for Entrepreneurship and Innovation at the University of Birmingham.|Noiembrie 2013: Ideea mea de software a fost printre cele 6 selectate dintre cele 120 de proiecte care au participat la Competiția Student Mat Idea, organizată de Centrul de Antreprenoriat și Inovație al Universității Birmingham.

December 2013: I have pitched the same software idea in front of a panel made up of industry professionals and academics, as part of the Plan B Innovation Competition organized by the University of Birmingham. My project, competing in the Environment and Technology category has won 2nd Prize in the competition.|Decembrie 2013: Am prezentat aceeași idee pentru software în fața unei comisii formate din profesioniști și profesori, in cadrul Competiției Plan B Innovation organizată de Universitatea din Birmingham. Proiectul meu a concurat la categoria Mediu Înconjurător și Tehnologie și a câștigat Premiul al II-lea.

January 2014: I formally completed the University of Birmingham Personal Skills Award, with an overall average of 1:1(first class grade). The Personal Skills Award is a professional development and employability programme run by the University of Birmingham that spans the whole duration of a degree course. Throughout this programme, I have studied Project Management, Entrepreneurial Leadership and Teamwork courses, as well as taking part in a set of workshops on Employability and Professional Development Issues, all of which have enabled me to cultivate a wide array of skills and competencies vital for the success in today's professional context.|Ianuarie 2014: Am finalizat oficial Programul de Aptitudini Personale al Universității Birmingham (Personal Skills Award) cu punctajul 1:1(cel mai mare din clasă). Personal Skills Award este un program de dezvoltare profesională organizat de Universitatea din Birmingham, care se extinde pe toată durata facultății. Am participat, în cadrul acestui program, la cursurile de Managementul Proiectelor, Leadership Antreprenorial, Muncă în echipă, la care se adaugă participare la o serie de workshop-uri destinate dezvoltării profesionale, dar și creșterea șanselor de angajare la absolvire. Acestea m-au ajutat să imi dezvolt o arie bogată de aptitudini și competențe, vitale pentru a obține succesul în contextul climatului profesional din zilele noastre.

January – March 2014: Part of my degree, I have chosen to complete a module on Teaching Computer Science in Schools, which has allowed me to test my own Computer Science knowledge in action, while exploring the exigencies of teaching programming to students across several academic levels (Year 7 to Year 12). This novel and enriching experience has made me consider the option of someday teaching Computer Science myself, especially in a context where the demand for Computer Science graduates to become involved in teaching has significantly grown UK-wide, as a result of Computer Science teaching gaining stronger emphasis within the national curriculum.|Ianuarie – Martie 2014: Am ales modulul Predarea Informaticii în Școli (Teaching Computer Science in School) pentru lucrarea de diploma. Acest curs m-a ajutat, pe de o parte să îmi testez cunoștințele practice, iar pe de altă parte să aprofundez exigențele procesului de predare pentru diferite nivele de studiu (de la clasa a VIIa până la clasa a XIIa). Această experiență nouă și bogată m-a determinat să iau în considerare opțiunea ca într-o bună zi să predau Computer Science, în special pentru că cererea pe piața muncii, în special în UK de absolvenți de Științele Informatice care să predea în școli a crescut semnificativ. Această creștere s-a datorat în mare parte punerii unui accent deosebit de această materie în cadrul curriculei naționale.

I have continued my work as a Student Ambassador at the School of Computer Science, proud to promote the mission and values of the University to hundreds of students starting their own journey towards academic and professional success. Part of a dedicated team of students and academics, in the company of open-minded, knowledgeable and friendly people, the work as a student ambassador reminds me of the many wonderful events I have shared with the members of the MTIS family."|În tot acest timp am continuat să fiu unul dintre Studenții Ambasadori ai Facultătii de Științele Informaticii (School of Computer Sciences), fiind foarte mândră să promovez misiunea și valorile universității sutelor de studenți la începutul călătoriei spre sucesul academic și profesional. Munca într-o echipă implicată și dedicată de studenți ambasadori, în compania unor oameni open–minded, instruiți și prietenoși, îmi aduce aminte de nenumăratele evenimente pe care le-am trait alături de familia MTIS.”