Detail

MTIS Alumnus Represents Romania at European Summit|Absolvent MTIS reprezintă România la Summitul European

Posted: October 16, 2014

The four-day conference ICAN Action Academy took place this year in Berlin between 11th – 14th of September targeting the European ICAN activists under the age of 30. Over 100 young participants from 15 European countries, including Romania, attended the event.|În perioada 11 - 14 septembrie a avut loc la Berlin, conferința ICAN Action Academy, organizată de ICAN Germany, ce s-a adresat tinerilor cu vârste până în 30 de ani. La eveniment au luat parte un număr de peste 100 de tineri veniți din 15 țări europene printre care și România.

ICAN Romania was represented by the ICAN Romania founders (through Asociatia Tineretului ONU Romania), Anda Ilona Serban and MTIS Alumnus, Hrant Jaghinyan. Hrant was also in charge with the visual identity for ICAN Action Academy.|Echipa ICAN România a fost reprezentată chiar de fondatorii campanei ICAN România (prin Asociația Tineretului ONU din România), Anda Ilona Șerban și MTIS Alumnus Hrant Jaghinyan. Hrant a creat și identitatea vizuală a evenimentului Action Academy.

ICAN Romania team alongside ICAN Norway was invited to open the Conference Agenda by speaking to the participants about the “Story of a Successful Campaign”, one of the most successful ICAN campaigns from Europe, with a small number of people but with a very strong and useful visibility worldwide.|În deschiderea Conferinței Action Academy, echipa ICAN România, alături de ICAN Norvegia, a fost invitată să le vorbească participanților despre "Povestea Unei Campanii de Succes", aceasta fiind considerată una dintre cele mai de succes campanii ICAN din Europa, având cel mai mic număr de membri, dar beneficiind de o vizibilitate puternică și folositoare la nivel internațional.

This was an opportunity for youth participants to build the skills and confidence for working with the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, build professional campaign skills, meet youth activists from all over Europe, and play a leading role in one of the most exciting global campaigns of the decade.|Evenimentul a fost o oportunitate pentru tinerii participanți din întreaga Europă de a-și îmbunătăți abilitățile în lupta pentru dezarmare nucleară și de a crea conexiuni la nivel european între tinerii activiști implicați în această campanie deosebit de important pe plan global.

Warm congratulations are in order for Hrant Jaghinyan and Romania's Team!|Felicitări lui Hrant Jaghinyan și echipei României!