Detail

IB PYP Evaluation Visit in Junior Campus|Vizita de evaluare IB PYP în Campus Junior

Posted: December 3, 2014

Mark Twain International School is proud to announce the wider community that our second IB Primary Years Programme Evaluation Visit took place in the Junior Campus during November 19 – 21. MTIS was authorized to teach this challenging international programme in 2006, and hosted its first evaluation visit in 2009. Programme evaluation is both a requirement and a service provided by the IB Organization to IB World Schools. The aim was for the IB to ensure that the standards and practices of the programmes are being maintained.|Mark Twain International School anunță cu mândrie întreaga comunitate de elevi și părinți că a doua evaluare IB Primary Years Programme a școli noastre a avut loc loc în perioada 19 – 21 noiembrie. MTIS a fost autorizată să predea acest program internaţional încă din anul 2006 şi a găzduit prima vizită de evaluare în anul 2009. Procedura de evaluare este atât o cerință cât și un serviciu puse la dispoziție de către Organizația International Baccalaureate pentru toate școlile din sistemul IB. Scopul organizației IB este acela de a se asigura că standardele și procedurile programului IB sunt respectate în mod corespunzător.

The visiting team comprised two experienced IB educators, trained according to global IB policies: Mr. Harish Kanabar, as team leader and Ms. Ceni Alpanda, as team member. During the 3-day visit, the IB team met all the stakeholders that are involved in the implementation of the programme such as the School Board, the pedagogical leadership team, the faculty and staff, parents and students through formal meetings and informal dialogues. They also visited and observed classes in all levels and subject areas to ensure the best implementation of the teaching and learning practices according to the IB standards.|Echipa de evaluatori a fost formată din doi educatori IB cu experiență, special pregătiți conform politicilor globale IB: dl. Harish Kanabar, ca team lider și dna. Ceni Alpanda, ca membru al echipei. De-a lungul vizitei de 3 zile, echipa IB s-a întâlnit cu toţi factorii de decizie MTIS implicaţi în implementarea programului, cum ar fi: directori, colectivul de profesori şi personalul administrativ, părinţi şi elevi, deopotrivă prin şedinţe formale şi dialoguri informale. De asemenea, aceştia au vizitat şi au asistat la orele de curs pe toate nivelurile de studii şi acoperind întreaga arie curriculară, pentru a se asigura că implementarea şi predarea conform standardelor IB se face la cel mai înalt nivel.

The staff at MTIS believes that the IB PYP Evaluation is not an end in itself, but an opportunity to carry out a reflective process and to receive informed feedback related to the way the IB-PYP standards and practices are maintained and furthered at MTIS, to the benefit of our students.|Echipa MTIS consideră că această vizită de evaluare reprezintă o oportunitate de a realiza atât un proces de auto-evaluare cât și de a primi feed-back obiectiv despre modul în care standardele și procedurile IB PYP sunt menținute și promovate în beneficiul elevilor noștri.

The team evaluated the level of implementation of the Primary Years Programme in terms of the following IB Standards: Philosophy, Organisation and Curiculum. Based on the results of a thorough self-study process undergone by the school community throughout the last school year, the team identified a wealth of evidence that shows a high level of implementation of the IB PYP standards and practices.|Echipa a evaluat nivelul de implementare al Primary Years Programme din punctul de vedere al următoarelor standarde IB: Filosofie, Organizare şi Curriculum. Pe baza rezultatelor obţinute în urma procesului de auto-analiză derulat de către Comunitatea MTIS, ce s-a desfăşurat pe durata anului şcolar precedent, echipa a identificat o multitudine de dovezi ce arată un nivel ridicat de implementare a standardelor şi practicilor IB. Conform delegaţiei IB, implementarea celor mai multe practici depăşeşte nivelul standard acceptat de IB. Mai mult, după conversaţiile formale şi informale purtate cu elevii MTIS, echipa a considerat că elevii MTIS au cu adevărat stofă de lideri mondiali şi că MTIS este o şcoală minunată.

We would like to warmly thank all involved stakeholders - students, parents, faculty and staff - who contributed significantly to this wonderful new achievement of our school.|Dorim să le mulţumim călduros tuturor celor implicaţi - elevi, părinţi, profesori, personal - care au contribuit în mod semnificativ la această nouă realizare de excepție a şcolii noastre.

Congratulations MTIS on a successful visit!|Felicitări MTIS pentru această vizită de succes!