Detail

Student Council Elections in Junior Campus|Alegeri pentru Consiliul elevilor din Junior Campus

Posted: December 15, 2014

On Monday, December 15, our students from Grades 2, 3 and 4 participated in a General Assembly organized in order to elect the President of the Student Council in the MTIS Junior Campus.|Luni, 15 decembrie, în cadrul Adunării generale a elevilor din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, membrii Consiliul elevilor din Campus Junior au susţinut discursuri convingătoare pentru a fi deveni Preşedinte al acestei organizaţii.

The students who proudly presented their speeches in front of their colleagues were: Nikita Tălmăcean, 2nd Grade; Rebeca Jin, Andreea Florea and Ramona Balas-Salcoci, 3rd Grade, Albert Trita and Mark Mihailescu, 4th Grade.|Cei şase membri care au candidat sunt: Nikita Tălmăcean din Clasa a II-a, Rebeca Jin, Andreea Florea şi Ramona Balas-Salcoci din Clasa a III-a, Albert Trita şi Mark Mihailescu din Clasa a IV-a.

Some of the aims of the MTIS Student Council are:|Printre obiectivele organizaţiei, se regăsesc următoarele:

- to develop the students’ ability to associate and organize;|- dezvoltarea capacitatăţii elevilor de a se asocia şi a se organiza;

- to train students in the duties and responsibilities of good citizenship and to develop their leadership skills;|- promovarea educaţiei civice şi exercitarea responsabilă a drepturilor şi a capacităţilor de conducere ale elevilor;

- to increase student involvement in the local and the school community;|- promovarea implicării a elevilor în comunitatea şcolară şi locală;

- to represent student viewpoints in all areas of activity;|- reprezentarea punctului de vedere al elevilor în diferite domenii de activitate;

- to support and promote the school’s mission and values within the school community.|- sprijinirea şi promovarea misiunii şi a valorilor şcolii în comunitate.

The students in Grades 2, 3 and 4 exercised their right as well as their responsibility to vote by the 16th of December in the afternoon. Good luck to all the candidates!|Elevii din clasele din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a şi-au exprimat votul până în după-amiaza zilei de 16 decembrie. Succes tuturor celor implicaţi!