Detail

The MTIS Centre for Excellence Opens Its Doors This Month for Secondary Students|Se deschide Centrul de Excelenta MTIS in Campus Senior

Posted: September 18, 2014

Mark Twain International School is delighted to announce the opening of the MTIS Centre for Excellence in the Senior Campus, as of September 2014. Students, ages 11 - 18, may register starting today in order to benefit from the variety of courses on offer for supplementary preparation for international and national examinations, and for the in-depth study of other academic subjects. The courses are taught by specialist teachers to small groups of 3 - 5 students, according to study choice.|Ne face deosebită plăcere să anunțăm că Mark Twain International School lansează în premieră luna această Centrul de Excelenta MTIS, ce se adresează elevilor de gimnaziu și liceu (11 – 18 ani). Centrul oferă atât un program de pregătire suplimentară pentru examenele naționale și internationale, cât și cursuri de aprofundare la o serie de discipline și specialități. In ambele cazuri, elevii studiază cu profesori de specialitate, în clasele amenajate din Campus Senior MTIS, în grupuri mici de 3 - 5 elevi, în funcție de tipul de curs selectat.

Course categories:|Categorii de cursuri oferite:

- Supplementary preparation for international and national examinations: IGCSE, International Baccalaureate, National Baccalaureate, National 8th Grade Assessment|- Pregătire suplimentară pentru examenele naționale/internaționale: Testarea națională Cls. a VIII-a; IGCSE, Bacalaureatul Internațional; Bacalaureatul Național.

- In-depth study of academic subjects (English, Romanian, German, French, Spanish, Chinese, Mathematics, ICT, Physics, Chemistry, Biology, Visual Arts, Music etc.)|- Cursuri de aprofundare a disciplinelor școlare (Engleză, Romană, Germană, Franceză, Spaniolă, Chineză, Matematică, ICT, Fizică, Chimie, Biologie, Arte Vizuale, Muzică etc.)

Languages of instruction: English, Romanian or designated language, in the case of international language study.|Limbi de predare: Engleză, Română sau limba specifică, în cazul cursurilor de limbi internaționale.

The MTIS Centre for Excellence is open throughout the school year, and observes regular school breaks and vacations.|Centrul de excelență MTIS este deschis în timpul anului școlar, respectând vacanțele programate.

Course duration: Full school year (September - June)|Durata unui curs: 1 an școlar (septembrie - iunie)

Session duration: 2 hours|Durata unei sedințe de curs: 2 ore

Frequency of sessions: To be assessed by centre, according to student needs and teacher evaluation.|Frecvența sedințelor de curs se stabilește împreună cu elevii în funcție de nevoile acestora și de evaluarea inițială.

Centre hours:|Program centru:

Monday - Thursday, 4.00p.m.-8.00p.m.|Luni – Joi, între 16.00 – 20.00

Friday, 2.30p.m.-6.30p.m.|Vineri, între 14.30-18.30

Saturday, 9.00a.m.-5.00p.m.|Sâmbătă, între 9.00-17.00

Tuition Fees:|Taxe educaționale:

- Supplementary preparation for international or national examinations: 150 Lei/session.|- 1 ședință de pregătire suplimentară pentru examenele naționale sau internaționale: 150 Lei.

- In-depth study of academic subjects: 100 Lei/session.|- 1 ședință din cadrul cursurilor de aprofundare a disciplinelor școlare: 100 Lei.

Contact us now for more information and registration at:|Contactați-ne acum pentru detalii și înscrieri la:

Contact MTIS Centre for Excellence