Portal Construction|Portal în construcție

Dear Students, Parents and Faculty,
we are currently building your portals with care. please re-visit the password protected portal pages after SEPTEMBER 15, 2016. 
Thank you.  
DRAGI ELEVI,  
STIMAȚI PĂRINȚI ȘI PROFESORI, 
SE LUCREAZĂ ÎN PREZENT CU MULT GRIJĂ LA PORTALURILE PROTEJATE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. VĂ RUGĂM SĂ NE REVIZITAȚI DUPĂ 15 SEPTEMBRIE 2016.
VĂ MULȚUMIM.