Programmes|Programe

The Learning Continuum|Un continuum de studiu

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
young MTIS learners
MTIS DP students
young PYP student group
MTIS learning continuum

In all three IB programmes offered at MTIS, the education of the whole person is manifested through all domains of knowledge, involving the major traditions of learning in languages, humanities, sciences, mathematics and the arts.

Common Ground & Goals

The three IB programmes offered at Mark Twain International School - Primary Years, Middle Years, Diploma - addressed to students from 3 to 19, form a coherent sequence of international education by promoting holistic development through emphasis on intellectual, personal, emotional and social growth. In all three programmes, the education of the whole person is manifested through all domains of knowledge, involving the major traditions of learning in languages, humanities, sciences, mathematics and the arts.

Furthermore, all three programmes:

 • require study across a broad range of subjects drawing on content from educational cultures across the world
 • give special emphasis to language acquisition and development
 • encourage learning across disciplines
 • focus on developing the skills of learning
 • include, to a varying extent, the study of individual subjects and of transdisciplinary areas
 • provide students with opportunities for individual and collaborative planning and research
 • include a community service component requiring action and reflection. 

În toate cele trei programe, educarea întregii persoane se regăsește în toate domeniile cunoașterii, implicând tradițiile majore de învățare disciplinară – limbă și literatură, științe socio-umane, științe exacte, matematici și arte.

Trăsături și țeluri comune

Cele trei programe de studiu IB oferite de Mark Twain International School - Primary Years, Middle years, Diploma - și concepute pentru elevi cu vârste cuprinse între 2 -19 ani, alcătuiesc o succesiune coerentă de educație preuniversitară prin promovarea unei educații holistice printr-o pondere crescută acordată dezvoltării intelectuale, personale, emoționale și sociale. În toate cele trei programe, educarea întregii persoane se regăsește în toate domeniile cunoașterii, implicând tradițiile majore de învățare disciplinară – limbă și literatură, științe socio-umane, științe exacte, matematici și arte.

 În plus, toate cele trei programe: 

 • propun o gamă largă de discipline ale căror conținuturi reflectă culturi educaționale din întreaga lume
 • pun accentul pe învățarea temeinică a limbilor și dezvoltarea capacității de comunicare
 • încurajează învățarea interdisciplinară și transdisciplinară
 • sunt axate pe dezvoltarea deprinderilor de învățare
 • includ, în diverse proporții, studiul disciplinar și al ariilor transdisciplinare
 • le oferă elevilor prilejul de a investiga lumea în colaborare sau individual
 • cuprind o componentă de serviciu în folosul comunității care promovează acțiunea și reflecția.