Programmes|Programe

Q & A with the DP Coordinator|Coordonatorul DP răspunde la întrebări

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
get a glimpse of the IB Diploma programme at mTIS from the DP coordinator's standpoint. Ms. melania stefanescu, experienced dp psychology teacher and school counselor, answers our questions.
O scurtă privire asupra IB diploma programme la mtis din punctul de vedere al coordonatorului DP. D-na melania ștefănescu, profesoară de psihologie DP, consilier școlar și formator IB ne răspunde la întrebări.

Q

What is the portrait of the DP Coordinator in your opinion?

A

An essential element of this portrait would be the passion for education. However, this would not be enough if it were not based on the IB coordinator’s ability to “infect” others with her passion and enthusiasm for the day-to-day work of students, parents and teachers, which is learning. Of course, the portrait would be incomplete without the IB professional experience that a coordinator must bring to the “canvas” along with the need of continuous professional development. In an association exercise, the image of the IB coordinator evokes a jigsaw puzzle in which different elements having to do with the personality of the IB coordinator combine with her professional experience and the international environment to produce a complete and coherent picture.

Q

Do you believe in the programme and in what ways is the DP different for students and teachers in comparison to baccalaureate programmes with a traditional approach?

A

Both as a person and as a professional, I need to have a firm conviction that I am doing the right thing in order to be able to do it at all. As a DP coordinator, I believe in this programme because I have seen the added value that it brings to education by raising the quality of the academic preparedness of the students, encouraging teachers to surpass their own limits, and causing a lot of pride and joy among parents whose children have graduated the DP. The Diploma Programme is a modern and innovative programme which, although well-structured, is also flexible and permanently adapted to the changes and the needs of contemporary life. It offers the student the chance to choose her or his own subjects in accordance with individual passion and ability, which motivates students to learn and to excel. For teachers, and I especially have the teachers who come from the national system am having in mind, the Diploma Programme represents a higher step in their career in terms of professional development in their subject, pedagogical know-how, quality and novelty of the information, and modern means of assessment.

Q

What are the advantages of an internationalist and transdisciplinary approach to education?

A

One of the major characteristics of the education we offer here at MTIS is that we look at the whole child. The beneficiary of this education is the entire person and not just the student’s reasoning mind. Hence, our education takes into consideration the student’s characteristics, his interests, his learning style, the family and cultural environment that is shaping him, and his interaction with the rest of the world. Trans-disciplinary education and international-mindedness are the natural attributes of this holistic approach. Both students and teachers are social beings who live within a global context. The international approach opens our minds and hearts, stimulates our curiosity, helps us become more aware of our own values, determines us to share more of ourselves and encourages us to develop as persons by meeting other cultures. The trans-disciplinary approach satisfies the child’s natural need to understand things as a whole and not by sectors, stimulates her curiosity and independent thinking, and thereby helps her become what she really is, rather than what others wish her to be. These two dimensions of modern educations help every one of us, child or adult, adopt the right stance in a society where the only constant is change.

Q

Do you view coordinating an international programme such as the DP a professional opportunity or a challenge that tests your limits?

A

During my tenure here at MTIS, I have had the chance of “tasting” every component of the IB continuum. I started out as school counselor in the PYP and participated in the development of units of inquiry. I went on to become a teacher and home room advisor in the MYP, which allowed me to sample this programme as well. Finally, after participation in international professional development workshops, I began teaching psychology in the IB-DP, sharing specialized academic knowledge with high school students. Now I am coordinating the Diploma Programme and I can say with pride and conviction that it has been a professional opportunity to go beyond my limits in education and a chance that entails a lot of responsibility toward those who trust me with their future as adults and tomorrow’s grown-ups.

Q

What are a DP Coordinator's plans for the future?

A

My short-term plan is to lead our team of DP teachers through the process of self-evaluation and, with the help of the administration, to pass with flying colors the “exam” of the 5-year evaluation visit by the IB. A long-term project is to develop projects and programs that facilitate the access to international education and high-quality academic education for those students who seek this challenge. Another project is to continue to diversify the course offer for our DP students, thereby allowing them to be better prepared for their university education.

FAQ

Q

Care ar fi portretul unui Coordonator DP în opinia dvs.?

A

Cred că un element esențial în creionarea portretului unui coordonator IB este pasiunea acestuia pentru educație. Acest element însă, nu ar fi suficient, dacă nu s-ar sprijini pe capacitatea coordonatorului IB de a-i contamina și pe ceilalți participanți la actul educativ - elevi, părinți, profesori cu entuziasmul său pentru munca pe care o face zi de zi. Bineințeles, că portretul coordonatorului IB nu ar fi unul complet, daca nu aducem pe "pânză" și experiența profesională în cadrul programelor IB, precum și nevoia de dezvoltare profesională continuă. Încercând un exercițiu de asociere, atunci când mă gândesc la imaginea coordonatorului IB îmi vine în minte un puzzle, în care elemente care țin de personalitatea acestuia se combină perfect cu experiența profesională și cu mediul educațional modern în care își desfșoară activitatea.

Q

De ce credeți în program și ce aduce diferit față de un program tradiționalist/clasic atât elevilor cât și profesorilor?

A

În calitate de om și educator am nevoie să cred cu tărie în ceea ce fac, altfel, nu aș putea face. În calitate de coordonator Diploma Programme cred cu tărie în acest program pentru că am văzut ce plus-valoare aduce actului educațional, ridicând calitatea pregătirii academice a elevilor la standarde foarte ridicate, determinându-i pe profesori să-și depășească propriile limite și aducând foarte multă bucurie și mândrie în rândul părinților ai caror copii au absolvit acest program. Diploma Programme este un program modern și inovativ, care deși păstreaza o structură stabilă, el se adaptează permanent la schimbările societății în care trăim și la cerințele acesteia. Frumusețea acestui program constă în faptul că acordă elevului libertatea de a-și alege disciplinele de studiu în acord cu propriile interese, aptitudini și pasiuni. Această posibilitate de a alege are consecințe majore asupra motivației pentru învățare a elevului, determinându-l pe acesta să-și asume propriile rezultate academice. La nivelul profesorului, și mă gândesc în special la profesorii din mediul educațional românesc, Diploma Programme reprezintă o treaptă superioară în cariera didactică, în ceea ce privesște atât dezvoltarea profesională, cât și tehnicile de predare, calitatea și noutatea informației, dar și metodele moderne de evaluare.

Q

Care sunt avantajele internaționalismului și transdisciplinarității?

A

Una dintre caracteristicile esențiale ale actului educațional la MTIS este că noi abordam elevul ca un TOT. Beneficiarul muncii noastre nu este doar mintea elevului, ci este PERSOANA care stă în fața noastră sau alături de noi. Actul educațional ține cont de caracteristicile elevului, de interesele lui, de stilul lui de învățare, de mediul familial și cultural din care face parte, de modul în care relationează cu mediul în care trăiește. În acest sens, transdisciplinaritatea și internaționalismul vin în mod natural și firesc să completeze aceasta abordare holistică. Și noi profesorii, și ei elevii, suntem ființe sociale care acum trăim într-un context internațional. Internaționalismul ne deschide mintea și sufletul, ne stimulează dorința de cunoaștere, ne ajută să devenim mai conștienți de ceea ce suntem, de valorile noastre, ne determină să dăruim din ceea ce avem și să ne extindem gradul de dezvoltare personală prin întâlnirea altor culturi mai mult sau mai puțin familiare. Transdisciplinaritatea vine și satisface nevoia firească a copilului de a înțelege lucrurile integrat și nu disparat, îl stimulează să caute răspunsuri și să construiască propria semnficație a lumii în care trăiește, adică, îl ajută să devină ceea ce este el, și nu ceea ce alții își doresc ca el sa fie. Aceste două dimensiuni ale educației moderne, ne ajută pe fiecare dintre noi - copil sau adult, să ne poziționâm adecvat într-o societate în care schimbarea rămâne singura constanta.

Q

Coordonarea Programului DP este o șansă profesională sau o provocare pentru a-ți încerca limitele?

A

Pe parcursul traseului meu profesional în cadrul comunității MTIS am avut șansa de a "gusta" din fiecare componentă a continuumului IB. Am început prin a fi consilier școlar pentru elevii din cadrul Primary Years Programme și am dezvoltat activitati strâns legate de unitățile de studiu. Am continuat prin a fi profesor și diriginte în cadrul Middle Years Programme, ceea ce mi-a permis cunoașterea în detaliu a acestui program. Am mers mai departe și am ajuns să predau o disciplină foarte frumoasă în cadrul Diploma Programme, beneficiind de formare profesională internațională și având posibilitatea să transmit elevilor mei o parte din cunoașterea pe care eu am dobândit-o prin studii universitare. Acum coordonez Diploma Programme și pot să spun, cu mândrie și convingere, că este o șansă profesională care te determină să-ți depășești propriile limite ca specialist în educație, o șansă care aduce cu sine foarte multă responsabilitate față de cei care îți încredințează devenirea lor ca adulți și oameni maturi ai zilei de mâine.

Q

Ce planuri de viitor are un coordonator DP la MTIS?

A

În ceea ce mă privește, pe termen scurt, îmi doresc ca împreuna cu echipa de profesori ai Diploma Programme și sprijiniți de factorii de decizie ai MTIS să trecem cu succes prin procesul de evaluare ai primilor cinci ani de implementare a programului în școala noastră. Pe termen lung, ne-am propus să dezvoltăm proiecte programe prin care să facilităm accesul la o educație internațională și la o pregatire academică de înaltă calitate, acelor elevi care își doresc acest lucru. De asemenea, extinderea ofertei de cursuri care să întregească plaja de opțiuni a elevilor noștri și care să-i pregătească mai bine pentru traseul academic universitar, reprezintă o prioritate permanentă.