Programmes|Programe

DP Curriculum|Curriculum DP

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
IB DP students
IB DP faculty
IB diploma programme curriculum

The Diploma Programme programme is taught over two years and includes the study of six courses and three core elements unique to the DP.  

Disciplinary and Interdisciplinary Studies 

IB Diploma Programme students must choose one subject from each of five groups (1 to 5), ensuring breadth of knowledge and understanding in their best language; additional language(s); the social sciences; the experimental sciences and mathematics. Student may choose either an arts subject from group 6, or a second subject from groups 1 to 5.

At least three and not more than four subjects are taken at higher level (240 teaching hours), while the other subjects are taken at standard level (150 teaching hours). Students study and take examinations English and usually take one exam in their mother tongue towards a bilingual diploma.

In addition to disciplinary and interdisciplinary study, the Diploma Programme features three core elements that broaden students’ educational experience and challenge them to apply their knowledge and skills. 

IB Diploma programme se întinde pe o perioada de doi ani în care elevii se pregătesc cu seriozitate să susțină examene la șase discipline la alegere și parcurg cele trei componenete unice ale programului.

În sfera disciplinelor, dar și a interdisciplinarității

Elevii înscriși la IB Diploma Programme trebuie să aleagă câte o disciplină din fiecare grup de discipline sau arie curriculară de la 1-5, asigurând un spectru larg de cunoștințe și de studiu în limba pe care o cunosc cel mai bine, o limbă străină (cel puțin), științe sociale, științe experimentale și matematică. Pentru a șasea disciplină, candidații își pot alege una din grupul 6 sau o altă disciplină din grupul 1-5.

Minimum trei discipline trebuie studiate și maximum patru pot fi studiate la nivel ridicat (240 de ore de contact), celelalte fiind studiate la nivel standard (150 de ore de contact). Elevii pot studia și pot susține examene în limba engleză.

Pe lângă studiul celor 6 discipline obligatorii, candidații la Diploma Programme trebuie să îndeplinească cerințele a trei componente centrale care lărgesc experiența educațională a elevilor și îi provoacă să își pună în practică deprinderile și cunoștințele.