Programmes|Programe

Subject Groups|Arii & discipline

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
IB DP student writing on the chalkboard
IB DP arts students
IB DP music student
IB DP student performer
IB diploma programme students may choose one subject from each of the six groups offered: Language & Literature A, Language B, individuals & societies, Mathematics, experimental Sciences and Arts. Read about them:
Elevii IB diploma Programme pot alege câte o disciplină din cele 6 grupe oferite: limba A, limba B, om & societate, matematică, științe experimentale și arte. Aflați mai multe: 

It is a requirement of the programme that students study at least one subject from group 1. In group 1, students will study literature, including selections of literature in translation, and may choose to combine this with language or performance studies, depending on their choice of course. Students will choose to study their group 1 subject(s) in a language in which they are academically competent. In studying the group 1 courses, students are able to develop: 

 • a personal appreciation of language and literature 
 • skills in literary criticism
 • an understanding of the formal, stylistic and aesthetic qualities of texts
 • strong powers of expression, both written and oral 
 • an appreciation of cultural differences in perspective.

The range of texts studied in language A courses is broad, and students grow to appreciate a language’s complexity, wealth and subtleties in a variety of contexts. A specific aim is to engender a lifelong interest in literature and a love for the elegance and richness of human expression. Group 1 consists of three courses: 

 • Language A: literature  - always available with a prescribed list of authors in 55 languages and available by special request in all other languages provided there is sufficient written literature available. 
 • Language A: language and literature  – available in 16 languages. 
 • Literature and performance  (see Interdisciplinary Subject below).   

Este o cerință a programului ca elevii să studieze cel puțin o disciplină din grupul 1. În grupul 1, elevii vor studia literatura, inclusiv literatură în traducere, și pot opta pentru a combina studiul literaturii cu cel al limbii sau al performanței dramatice, în funcție de cursul ales. Elevii își vor alege disciplina sau disciplinele din grupul 1 într-o limbă în care sunt competenți la nivel academic. Prin cursurile din grupul 1, elevii își dezvoltă:

 • aprecierea limbii și a literaturii
 • deprinderile de critică lterară
 • înțelegerea calităților formale, stilistice și estetice ale textelor 
 • capacitatea de exprimare orală și în scris
 • o apreciere a diferențelor culturale în perspectivă.   
Varietatea de texte studiate în cursul de limbă A este mare, iar elevii sunt îndemnați să aprecieze complexitatea, bogăția și nuanțele de limbaj în diverse contexte. Un obiectiv specific este acela de a genera interesul susținut față de literatură și prețuirea eleganței și a diversității de expresie a omenirii. Grupul 1 constă în 3 cursuri:

 • Limba A: literatură – curs bazat pe o lista prescrisă de autori în 55 de limbi și care poate fi înlocuită la cerere cu o listă de autori în orice altă limbă în care există un număr suficient de lucrări literare scrise. 
 • Limba A: limba și literatură  – curs disponibil în 16 limbi. 
 • Literatură și performanță dramatică  (vezi Interdisciplinaritate mai jos).