Programmes|Programe

IB Learner Profile|Profilul elevului IB

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Students in the Classroom
MTIS Teachers
MTIS Students

The Learner Profile provides a long-term vision of education and a set of ideals that can inspire, motivate and focus the work of MTIS and its leaders, teachers, students and parents.  

Learning Outcomes for the 21st Century 

At the heart of the common framework of IB Programmes offered by Mark Twain International School, is the IB Learner Profile. The Learner Profile is the International Baccalaureate mission statement translated into a set of learning outcomes for the 21st century, and is, as a clear and concise statement of the aims and values of the IB, and an embodiment of what the IB means by international-mindedness.

The Learner Profile provides a long-term vision of education. It is a set of ideals that can inspire, motivate and focus the work of MTIS and its leaders, teachers, students and parents, uniting them in a common purpose:

Profilul Elevului oferă o viziune pe termen lung a educației și  Este un set de idealuri care inspiră, motivează și ghidează eforturile MTIS și ale celor care o conduc, profesori, elevi și părinți.   

Un set de obiective pentru educația din secolul XXI 

În centrul programelor de studiu International Baccalaureate oferite de Mark Twain International School se află Profilul Elevului IB. Profilul Elevului transpune misiunea organizației International Baccalaureate într-un set de obiective pe care educația IB în secolul XXI își propune să le atingă, fiind totodată o declarație concisă a scopurilor și valorilor organizației IB și o expresie a ceea ce înțelege ea prin gândire internațională.

Profilul Elevului oferă o viziune pe termen lung a educației. Este un set de idealuri care inspiră, motivează și ghidează eforturile MTIS și ale celor care o conduc, profesori, elevi și părinți, unindu-i pentru a atinge împreună un țel comun:

Q

INQUIRERS

A

They develop their natural curiosity. They acquire the skills necessary to conduct inquiry and research and show independence in learning. They actively enjoy learning and this love of learning will be sustained throughout their lives.

Q

KNOWLEDGEABLE

A

They explore concepts, ideas and issues that have local and global significance. In so doing, they acquire in-depth knowledge and develop understanding across a broad and balanced range of disciplines.

Q

THINKERS

A

They exercise initiative in applying thinking skills critically and creatively to pose and approach complex problems, and make reasoned, ethical decisions.

Q

COMMUNICATORS

A

They understand and express ideas and information confidently and creatively in more than one language and in a variety of modes of communication. They work effectively and willingly in collaboration with others.

Q

PRINCIPLED

A

They act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness, justice and respect for dignity of the individual, groups and communities.

Q

OPEN-MINDED

A

They understand and appreciate their own cultures and personal histories, and are open to the perspectives, values and traditions of other individuals and communities. They are accustomed to seeking and evaluating a range of points of view, and are willing to grow from experience.

Q

RISK-TAKERS

A

They approach unfamiliar situations and uncertainty with courage and forethought, and have the independence of spirit to explore new roles, ideas and strategies. They are brave and articulate in defending their beliefs.

Q

BALANCED

A

They understand the importance of intellectual, physical and emotional balance to achieve personal well-being for themselves and others.

Q

CARING

A

They show empathy, compassion and respect towards the needs and feelings of others. They have a personal commitment to service and act to make a positive difference to the lives of others and to environment.

Q

REFLECTIVE

A

They give thoughtful consideration to their own learning and experience. They are able to assess and understand their strengths and limitations in order to support their learning and personal development.

Q

CERCETĂTORI

A

Își dezvoltă curiozitatea natural. Dobândesc deprinderile necesare pentru a investiga și a cerceta și demonstrează independență în învățare. Învață cu plăcere și această dragoste de a învăța va fi susținută întreaga viață.

Q

INFORMAȚI

A

Explorează concepte, idei și probleme care au semnificație locală și global. În cursul acestui process, dobândesc cunoștințe aprofundate și își dezvoltă înțelegerea într-o varietate echilibrată de discipline.

Q

GÂNDITORI

A

Manifestă inițiativă în aplicarea deprinderilor de a gândi critic și creator pentru a pune și a aborda problem complexe, și iau decizii raționale și etice.

Q

COMUNICATIVI

A

Înțeleg și exprimă idei și informații cu încredere și inventivitate în mai multe limbi și într-o varietate de moduri de comunicare. Colaborează entuziast și eficient cu ceilalți.

Q

PRINCIPIALI

A

Acționează cu integritate și onestitate, cu un simț dezvoltat al corectitudinii, al dreptății și al respectului pentru demnitatea individului, a grupului și a comunității.

Q

DESCHIȘI

A

Înțeleg și își apreciază propriile culturi și istorii personale, și sunt deschiși la perspectivele, valorile și tradițiile altor indivizi și comunități. Caută și evaluează în mod curent o pluralitate de puncte de vedere și sunt dornici să învețe din propriile experiențe.

Q

ÎNDRĂZNEȚI

A

Abordează situațiile nefamiliare și incertitudinea cu curaj și prevedere și au independența de spirit de a explora noi roluri, idei și strategii. Sunt curajoși și articulați în apărarea convingerilor proprii.

Q

ECHILIBRAȚI

A

Înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și emoțional pentru dobândirea bunei stări mentale și materiale a lor și a celorlalți.

Q

ATENȚI CU CEILALȚI

A

Demonstrează empatie, compasiune și respect față de nevoile și sentimentele celorlalți. Sunt altruiști și intervin activ pentru a influența pozitiv viața celorlalți și a mediului înconjurător.

Q

AUTO-ANALITICI

A

Reflectează cu atenție asupra propriei lor învățări și experiențe. Sunt în stare să-și evalueze corect propriile capacități și limitări pentru a veni în sprijinul propriei învățări și dezvoltări personale.