Programmes|Programe

IB World School|IB World School

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Students Learning
The Mark Twain International School
Students Playing Games
IB World School

With the aim of providing a continuum of quality international education, MTIS is proud to be one of only 5% of the total of IB World Schools around the globe who offer all three programmes of international education for students aged 3 to 19.

Commitment to Quality Education

Mark Twain International School is one of the 3,501 IB World Schools in 144 countries who offer the International Baccalaureate programmes. The IB is a recognized leader in the field of international education. MTIS is an IB World School since 2006. In this quality, we: 

  • share the mission and commitment of the IB to quality international education
  • have been authorized by the IB to offer all three three academic programmes 
  • play an active and supporting role in the worldwide community of IB schools
  • share our knowledge and experience in the development of the IB programmes
  • are committed to the professional development of teachers.  
With the aim of providing a continuum of quality international education, MTIS is proud to be one of only 5% of the total of IB World Schools around the globe who offer all three programmes of international education for students aged 3 to 19:

Cu scopul de a oferi un continuum de educaţie internaţională de calitate, MTIS se mândreşte cu faptul că este una din cele numai 5% din toate şcolile IB World School de pe mapamond care oferă toate cele trei programe de educaţie internaţională pentru elevi cu vârstele între 3 şi 19 ani:

Promovarea educaţiei de calitate

Mark Twain International School este una din cele 3 501 de şcoli IB World Schools aflate în 144 de ţări care oferă programele International Baccalaureate. Organizaţia IB este o instituţie de frunte unanim recunoscută în domeniul educaţiei internaţionale. MTIS este o şcoală IB World School din anul 2006. În această calitate, MTIS: 

  • împărtăşeşte misiunea organizaţiei IB de promovare şi susţinere a unei educaţii internaţionale de calitate
  • a fost autorizată de către IB să ofere toate cele trei programe
  • joacă un rol activ şi de sprijin în comunitatea internaţională a şcolilor IB
  • îşi împărtăşeşte cunoştinţele şi experienţa în comunitatea internaţională
  • susţine dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 
Cu scopul de a oferi un continuum de educaţie internaţională de calitate, MTIS se mândreşte cu faptul că este una din cele numai 5% din toate şcolile IB World School de pe mapamond care oferă toate cele trei programe de educaţie internaţională pentru elevi cu vârstele între 3 şi 19 ani:

Primary Years Programme

The Primary Years Programme (PYP) for students aged 3 to 11 is a challenging study programme that focuses on the development of the whole child in the classroom and in the world outside.  Read more.

Middle Years Programme

The Middle Years Programme (MYP) for students aged 11 to 16 provides a quality framework of academic challenge and life skills through embracing and transcending traditional school subjects.  Read more.

Diploma Programme

The Diploma Programme (DP) for students aged 16 to 19 is a demanding two-year curriculum that meets the needs of highly motivated students, and leads to the International Baccalaureate, a qualification that is recognized by leading universities around the world.  Read more.

Primary Years Programme

Primary Years Programme (Programul Anilor Primari) pentru elevi între 3 şi 11 ani este un program de studiu performant axat pe dezvoltarea întregului copil în clasă şi în afara ei.  Aflați mai multe.

Middle Years Programme

Middle Years Programme (Programul Anilor Secundari) pentru elevi între 11 şi 16 ani oferă o structură curriculară de înaltă ţinută academică şi deprinderi pentru viaţă printr-o viziune care îmbrăţişează şi transcende disciplinele academice tradiţionale.  Aflați mai multe.

Diploma Programme

Programul de Bacalaureat Internațional Diploma Programme pentru elevi între 16 şi 19 ani oferă un curriculum de elită care întruneşte nevoile elevilor foarte motivaţi şi duce la o calificare care este recunoscută de către marile universităţi ale lumii. Aflați mai multe.