Programmes|Programe

International Education|Educație internațională

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
DP schools Bucharest Romania
PYP schools near Bucharest Romania
international curriculum in Bucharest

MTIS teachers, students and parents are able to draw confidently on a recognizable common educational framework, a consistent structure of aims and values and an overarching concept of how to develop international-mindedness.

Embracing the World  

As IB World School, Mark Twain International School follows the criteria chosen to define a truly global education:

 • developing citizens of the world in relation to culture, language and learning to live together
 • building and reinforcing students' sense of identity and cultural awareness
 • fostering students' recognition and development of universal human values
 • stimulating curiosity and inquiry in order to foster a spirit of discovery and enjoyment of learning
 • equipping students with the skills to learn and acquire knowledge, individually or collaboratively, and to apply these skills and knowledge accordingly across a broad range of areas
 • providing international content while responding to local requirements and interests
 • encouraging diversity and flexibility in teaching methods
 • providing appropriate forms of assessment and international benchmarking. 
With the development of a continuum of international education - the Primary Years Programme, the Middle Years Programme and the Diploma Programme - it is intended that MTIS teachers, students and parents will be able to draw confidently on a recognizable common educational framework, a consistent structure of aims and values and an overarching concept of how to develop international-mindedness.

MTIS urmărește ca profesorii, elevii și părinții să se inspire și să se sprijine cu încredere pe o structură comună de învățământ ușor de recunoscut, pe o arhitectură substanțială de țeluri și valori și pe un concept vast despre promovarea unei gândiri cu adevărat internaționale.

O școală aparținând întregii lumi 

În calitate de IB World School, Mark Twain International School îmbrățișează criteriile alese pentru definirea unei educații cu deschidere globală:

 • dezvoltă cetățeni ai lumii în ce privește cultura, limba și abilitatea de a trăi împreună
 • construiește și consolidează sentimentul identității și apartenența culturală
 • încurajează recunoașterea și promovarea valorilor umane universale ale elevilor
 • Stimulează curiozitatea și cercatarea pentru a încuraja spiritul de descoperire și plăcerea de a învăța
 • înzestrează elevii cu deprinderile de a învăța și de a dobândi cunoștințe, individual sau în colaborare, și de a pune în aplicare aceste deprinderi și cunoștințe în diverse discipline de studiu
 • oferă conținuturi internaționale răspunzând totodată la interesele locale și cerințele programei naționale
 • încurajează diversitatea și flexibilitatea metodelor de predare
 • oferă forme corespunzătoare de evaluare și standardizare internațională. 
Odată cu dezvoltarea unui continuum de educație internațională prin cele trei programe pe care MTIS le oferă - Primary Years Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme, se urmărește ca profesorii, elevii și părinții să se inspire și să se sprijine cu încredere pe o structură comună de învățământ ușor de recunoscut, pe o arhitectură substanțială de țeluri și valori și pe un concept vast despre promovarea unei gândiri cu adevărat internaționale.