Programmes|Programe

Q & A with the MYP Coordinator|Coordonatorul MYP răspunde la întrebări

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
MTIS MYP Coordinator, Ms. Floriana Florea
MYP student assignments
MYP project group
MYP coordinator and students
get a glimpse of the IB middle years programme at mTIS from the mYP coordinator's standpoint. Ms. floriana florea, experienced MYP & DP mathematics teacher and Business Management Graduate, answers our questions.
O scurtă privire asupra IB middle years programme la mtis din punctul de vedere al coordonatorului MYP. D-na floriana florea, profesoară de matematică MYP & DP cu experiență și absolventă de business management, ne răspunde la întrebări.

Q

What is the portrait of the MYP Coordinator in your opinion?

A

First of all, an IB-MYP coordinator must know how to establish tasks and deadlines. S/he coordinates not just a team of experienced and highly qualified teachers, but an entire international programme and its outcomes, where every little detail counts and has its time and its place. In addition, an MYP coordinator is an experienced professional who understands the needs and styles of the students and teachers s/he is working with. Therefore, s/he needs to show empathy, but also perseverance in achieving the mission of the programme.

Q

Why do you believe in the programme and in what ways is the MYP different for students and teachers in comparison to secondary programmes with a traditional approach?

A

I believe in the MYP because it changes the way that students and teachers act and interact. The IB programmes place us in a different educational environment, distinct from the traditional one. At MTIS, we also offer many co-curricular activities led by specialists, with a modern vision on learning that go beyond the core curriculum in order to complete it.

Q

What are the advantages of an internationalist and transdisciplinary approach to education?

A

To be a student or a teacher in an international school is first and foremost an advantage of a cultural order. The cultural diversity within the programme and the school community leads to a profound type of education, as opposed to a formal one. The student is permanently learning from his/her diverse peers, and together with them aspiring to fulfill the IB learner profile. Another advantage is the hands-on transdisciplinary approach of the programme, that facilitates not only learning, but learning how to learn and to participate actively within the MYP areas of interaction.

Q

Do you view coordinating an international programme such as the MYP a professional opportunity or a challenge that tests your limits?

A

Being an MYP coordinator is a professional opportunity because it makes you a part of a different, more open world of education. Continuous professional development is part of the job, and it offers not only new knowledge but also intercultural understanding. Living in a multicultural environment, the IB teacher has the chance to assimilate values that transcend those of her own culture, as well as acquire a new conceptual understanding of the curriculum in accordance with global trends. The main challenge comes from the students, culturally and socially heterogeneous, as well as from the democratic vision of education in IB schools.

Q

What are a MYP Coordinator's plans for the future?

A

As MYP coordinator I look forward to the chance of implementing many projects that go beyond the sphere of classical learning. I am aware that my success will depend on the degree of involvement in effective actions that support MYP students in processing knowledge, by planning inter-disciplinary units, coordinating team-teaching efficiently and maintaining good communication with the entire MTIS community.

Q

Care ar fi portretul unui Coordonator MYP în opinia dvs.?

A

Un coordonator IB-MYP știe, înainte de toate, să stabilească sarcini și deadline-uri. Acesta coordonează nu numai o echipă de profesori experimentați, ci, mai ales, un întreg program de ținută, în care fiecare lucru își are timpul și locul sau. Pe lângă aceasta, un coordonator MYP trebuie să aibă mare experiență în a lucra cu elevi de toate tipurile și colective cu inteligențe multiple. De aceea, trebuie să fie empatic, dar în același timp consecvent față de obiectivele programului.

Q

De ce credeți în program și ce aduce diferit față de un program tradiționalist/clasic atât elevilor cât și profesorilor?

A

Cred în acest program deoarece schimbă modul de a acționa atât al elevilor, cât și al profesorilor. Programul MYP te transpune într-un alt univers educațional, diferit de cel tradițional, și, în completarea trunchiului comun, implică in activități extracurriculare profesori deosebiți, cu o viziune modernă asupra actului învățării care depașește nivelul dobândirii de cunoștinte.

Q

Care sunt avantajele internaționalismului și transdisciplinarității?

A

A fi elev sau profesor într-o școală internațională este, în primul rând, un avantaj de ordin cultural. Diversitatea culturală, cu care orice membru al unui sistem educațional internațional intră în contact, duce la realizarea unei educații permanente, profunde, de deschidere, ce depășește cadrul pur formal. Elevul învață în special din comunicarea propriu-zisă cu ceilalți colegi sau membri ai comunității internaționale. Astfel, educația formală, devine complementară educației non-formale. Pe lângă avantajul educației prin interacțiuni “naturale”, elevii din sistemul IB-MYP au acces la educația transdisciplinară aplicată în sensul său real. Astfel, elevul nu doar învață, ci învață să învețe pentru a putea corela în permanență ariile de interacțiune la care participă in mod activ.

Q

Coordonarea Programului MYP este o șansă profesională sau o provocare pentru a-ți încerca limitele?

A

Să fii coordonator într-un program internațional este o șansă profesională, deoarece ești integrat într-o lume “altfel”. Formarea ta continuă nu va urmări doar cunoștințe noi, ci mai ales competențe interculturale. Trăind într-o comunitate multiculturală, profesorul IB-MYP are ocazia de a aprofunda valori care trec dincolo de propria cultura, dar și de a dobândi conceptele specifice curricumului internațional. Provocarea vine, în primul rand, din partea elevilor, eterogeni ca profil cultural și social, dar și din partea viziunii foarte democratice asupra educației din școlile IB.

Q

Ce planuri de viitor are un coordonator MYP la MTIS?

A

La MTIS, coordonatorul  MYP are șansa de a pune în aplicare foarte multe proiecte care depășesc sfera învățării clasice. Planurile sale depind foarte mult de cât de mult se implică în acțiuni care să sprijine elevii din MYP in procesarea informațiilor predate prin planificarea de ore trandisciplinare, prin coordonarea eficientă a colegilor și o bună comunicare cu întreaga comunitate MTIS.