Programmes|Programe

A Positive Attitude Towards Learning|O atitudine pro-cunoaștere

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
MYP classroom
MYP faculty
MYP students

MTIS offers The IB Middle Years Programme, for students aged 11 to 16, providing a framework of academic challenge that encourages students to embrace and understand the connections between traditional subjects and the real world, and become critical and reflective thinkers. 

Making the Transition through Adolescence 

Life in the 21st century places many changing demands on students making the transition through adolescence. They are at a crucial period of personal, social, physical and intellectual development, of uncertainty and of questioning. The International Baccalaureate Middle Years Programme is designed to help them find a sense of belonging in the ever-changing and increasingly interrelated world around them and to foster a positive attitude to learning.The IB Middle Years Programme, for students aged 11 to 16, provides a framework of academic challenge that encourages students to embrace and understand the connections between traditional subjects and the real world, and become critical and reflective thinkers.

MTIS oferă ELEVILOR, CU VÂRSTA ÎNTRE 11 ŞI 16 ANI, the IB Middle Years Programme pentru anii de gimnaziu, asigurând astfel o structură curriculară de înaltă ţinută academică și  încurajându-i pe elevi să îmbrăţişeze şi să înţeleagă legăturile dintre disciplinele tradiţionale şi lumea din jur şi să devină gânditori critici şi apţi de reflecţie.

Provocările cunoașterii la vârsta adolescenței

Viaţa în secolul XXI îi confruntă cu multe provocări pe elevii aflaţi la vârsta adolescenţei. Aceştia se găsesc într-o perioadă crucială de dezvoltare personală, socială, intelectuală şi fizică, o perioadă de incertitudine şi căutări. Programul IB Middle Years Programme (MYP) este conceput pentru a-i ajuta să îşi formeze un sentiment de inserţie în lumea în continuă schimbare şi inter-relaţie din jur şi să încurajeze o atitudine pozitivă faţă de învăţare. Mark Twain International School oferă IB MYP elevilor cu vârsta între 11 şi 16 ani, asigurând o structură curriculară de înaltă ţinută academică și încurajându-i pe elevi să îmbrăţişeze şi să înţeleagă legăturile dintre disciplinele tradiţionale şi lumea din jur şi să devină gânditori critici şi apţi de reflecţie.

Q

The MYP Curriculum

A

The programme consists of eight subject groups integrated through five areas of interaction that provide a framework for learning within and across the subjects. Students are required to study their mother tongue, a second language, humanities, sciences, mathematics, arts, physical education and technology. In the final year of the programme (Grade 10), students also engage in a personal project, which allows them to demonstrate the understandings and skills they have developed throughout the six years of the programme at MTIS.

Q

Assessment in the MYP

A

Assessment is criterion-related, so students around the world are measured against pre-specified criteria for each subject group. Teachers may modify these criteria to be age-appropriate in the earlier years of the programme. Teachers set assessment tasks that are assessed internally in the school. External checks (either moderation or monitoring of assessment by IB examiners) are carried out on this internal assessment to ensure worldwide consistency of standards. Moderation is carried out every year in order to receive official IB certification for the students.

Q

Curriculum MYP

A

Programul constă în opt grupuri de discipline (arii curriculare) integrate prin cinci arii de interacţiune care oferă o structură a învăţării disciplinare şi trans-disciplinare. Elevii trebuie să studieze limba maternă, o a doua limbă, științe socio-umane, matematici, științe, arte, educaţie fizică şi tehnologie. În anul final al programului (Clasa a X-a), elevii trebuie să realizeze un proiect personal care le permite să demonstreze cunoştinţele şi deprinderile dobândite de-a lungul celor șase ani MYP.

Q

Evaluarea în MYP

A

Evaluarea se face pe bază de criterii, astfel încât elevii din întreaga lume sunt evaluaţi cu ajutorul unor criterii prestabilite pentru fiecare grup de discipline. Profesorii dau sarcini de evaluare care sunt verificate intern de către şcoală. Evaluarea externă (fie prin moderare sau monitorizare a evaluării de către examinatori IB) este făcută pe baza acestei evaluări interne pentru a asigura aplicarea consecventă a standardelor în întreaga lume. Moderarea are loc în fiecare an pentru obținerea certificatelor oficiale IB.