Programmes|Programe

Academic Subject Areas|Ariile curriculare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
MYP students interacting
student paying attention
an MTIS MYP class
MYP student listening
There are eight academic areas or subject groups in the IB Middle Years Programme: Language A, Language B, Humanities, Mathematics, Science, Arts, Technology & Physical Education. Read about them:
IB Middle Years Programme este structurat pe opt arii curriculare: limba A, limba B, studii umaniste, matematică, științe, arte, tehnologie, educație fizică. Aflați mai multe: 

Language A is defined as the student’s best language and is clearly fundamental to the curriculum as it crosses the boundaries of the traditional disciplines. Language is the basic tool of communication in the sense of enabling a student to understand and be understood, and to establish their own identity. Language is also the avenue by which one gains access to literature and thereby to the cultural treasury of civilization.

MYP Language A courses therefore include the study of:  

  • the instrumental function of a language where listening, viewing, speaking, reading and writing skills are emphasized
  • literature, which encompasses a variety of periods and genres.
At MTIS, according to the selected language division at admission, students may choose from English or English and Romanian equally as Language A.  

Limba A este definită ca limba pe care elevul o stăpânește cel mai bine și este în mod clar fundamentală pentru întreg curriculum-ul întrucât traversează toate granițele inter-disciplinare. Limba este instrumentul fundamental de comunicare în sensul că îi dă posibilitatea elevului de a înțelege și de a se face înțeles și de a-și stabili propria identitate. Limba e totodată calea prin care se dobândește accesul la literatură și prin aceasta, la comoara culturii și a civilizației.

Prin urmare cursurile de Limba A MYP la MTIS includ studiul:  

  • funcției instrumentale a limbii, în care sunt vizate desprinderea sensului mesajelor orale și scrise, reproducerea și crearea acestora în scris și oral, precum și a mesajelor vizuale
  • literaturii, care cuprinde o varietate de perioade și genuri literare.

În funcție de limbă principală (sau limbile principale) de predare aleasă/alese la admitere, elevii vor studia ca Limba A: Engleza sau Engleza-Româna în sistem bilingv.