Programmes|Programe

A Transdisciplinary Curriculum|Un curriculum transdisciplinar

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
textbook material
myp students studying
myp student learner
IB middle years program me

THE MYP CURRICULUM MODEL ABOVE DISPLAYS THE DISTINCTIVE COMPONENTS OF THE PROGRAMME OFFERED BY MTIS. 

Awareness, Holistic Learning, Communication

The MYP curriculum is illustrated by the model above with eight academic areas or subject groups surrounding the five areas of interaction. The personal project appears at the centre. The emphasis is on the fluidity of the curricular framework and the interrelatedness of the subjects. Aspects of the areas of interaction are addressed naturally through the distinct disciplines. In particular, the framework is flexible enough to allow MTIS to include the required national curriculum.

The overall philosophy of the programme is expressed through three fundamental concepts that support and strengthen all areas of the curriculum. These concepts are based on: 

  • intercultural awareness
  • holistic learning
  • communication.
Taken as a whole, the curriculum provides a balanced education that will equip young people for effective participation in the modern world.   

MODELUL DE CURRICULUM MYP DE MAI SUS REFLECTĂ COMPONENTELE DISTINCTIVE ALE PROGRAMEI OFERITE DE MTIS. 

Conștiința interculturală, învățarea holistică, comunicare

Curriculum-ul MYP este ilustrat printr modelul de mai sus, în care opt arii curriculare sau grupuri de discipline înconjoară cinci arii de interacțiune. Proiectul personal apare în centrul acestui model de curriculum. Accentul se pune pe fluiditatea structurii curriculare și pe inter-relația dintre discipline. Aspectele ariilor de interacțiune sunt tratate în mod firesc prin disciplinele din curriculum. Această structură este destul de flexibilă pentru a permite includerea la MTIS a disciplinelor din programa națională.

Filozofia globală a programului se exprimă prin cele trei concepte fundamentale care sprijină și întăresc toate ariile din curriculum. Aceste concepte se bazează pe: 

  • conștiința interculturală
  • învățarea holistică
  • comunicare. 
Privit ca un întreg, curriculum-ul MYP oferă o educație echilibrată care le va da tinerilor o participare efectivă la lumea modernă.