Programmes|Programe

Curriculum Framework & Inquiry|Curriculum bazat pe cercetare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
PYP curriculum
MTIS PYP student
PYP curriculum
IB primary years program me

The PYP Curriculum Model above displays the distinctive components of the programme offered by MTIS.

Purposeful Inquiry, The Leading Vehicle for Learning

The IB Primary Years Programme is a curriculum designed to: address students’ academic, social and emotional well-being, encourage students to develop independence and to take responsibility for their own learning, support students’ efforts to gain understanding of the world and to function comfortably within it, help students establish personal values as a foundation upon which international-mindedness will develop and flourish. At the heart of the PYP philosphy is a commitment to structured, purposeful inquiry as the leading vehicle for learning. 

The Knowledge Component

The knowledge component of the programme is based on six subject areas (Language, Mathematics, Science, Social studies, Arts, Personal, Social and Physical education) and on the six transdisciplinary themes of global significance that provide the framework for exploration and study: Who we are, Where we are in place and time, How we express ourselves, How the world works, How we organize ourselves, Sharing the planet. Teachers are guided by these six transdisciplinary themes as they design units of inquiry that both transcend and articulate conventional subject boundaries.

The Essential Elements and the Learner Profile

The five essential elements — concepts, knowledge, skills, attitudes, action — are incorporated into this framework, so that students are given the opportunity to: gain knowledge that is relevant and of global significance; develop an understanding of concepts, which allows them to make connections throughout their learning; acquire transdisciplinary and disciplinary skills; develop attitudes that will lead to international-mindedness; and take action as a consequence of their learning. The IB Learner Profile, the set of ten inspiring and motivating ideals, unites students and teachers throughout the teaching and learning process towards a common goal.

The PYP is flexible enough to accommodate the demands of the national curriculum and provides the best preparation for students to engage in the IB Middle Years Programme offered by MTIS.

Modelul de curriculum PYP de mai sus reflectă componentele distinctive ale programei oferite de MTIS.

Cercetarea, metodă principală de învățare

Curriculum-ul IB Primary Years Programme este conceput pentru: a satisface nevoile de cunoaștere, sociale și de bună-stare emoțională ale elevilor; a încuraja elevii să devină independenți și responsabili în procesul de învățare; a sprijini eforturile elevilor de a descifra lumea și de a funcționa echilibrat în cadrul ei; a stimula elevii să își dezvolte valori personale fundamentale din care să derive și să înflorească o gândire deschisă, internațională. În centrul filozofiei programului stă adoptarea cercetării/investigației bine-structurate și dirijate ca metodă principală de învățare.  

Componenta de cunoaștere

Componenta de cunoaștere și conținut este alcătuită din cele șase arii disciplinare (Limbă și comunicare, Matematică, Științe, Socio-umane, Arte, Dezvoltare personală, civică și educație fizică), precum și din cele șase teme transdisciplinare de semnificație globală ce oferă o structură curriculară pentru explorare și studiu: Cine suntem, Unde ne aflăm în timp și spațiu, Cum ne exprimăm, Cum funcționează lumea, Cum ne organizăm, Cum împărțim resursele planetei. Profesorii sunt călăuziți de aceste șase teme transdisciplinare atunci când proiectează unitățile de cercetare care articulează și totodată transcend granițele convenționale dintre discipline. 

Elemente esențiale și profilul elevului

Cele cinci elemente esențiale – concepte, conținuturi/cunoștințe, deprinderi, atitudini, acțiune – sunt încorporate în această structură curriculară, astfel încât elevilor li se dă prilejul: să dobândească cunoștințe care sunt relevante și au semnificație globală; să își dezvolte înțelegerea unor concepte care să le permită să facă conexiuni între lucrurile învățate; să dobândească deprinderi de învățare transdiciplinare și disciplinare; să își dezvolte atitudini de viață care să conducă la internaționalism; și să acționeze pozitiv ca urmare a educației primite. Profilul elevului IB, un set de zece trăsături ce inspiră și motivează elevii și profesorii pe parcursul procesului de predare și învățare, îi unește pe aceștia spre țeluri și finalități comune.

Curriculum-ul PYP înglobează cerințele programei naționale și oferă cea mai bună pregătire pentru IB Middle Years Programme, programa oferită de Gimnaziul MTIS.