Programmes|Programe

Learning in an Interconnected World|Învățarea într-o lume interconectată

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
interconnected curriculum
pyp students
mtis pyp class

MTIS PYP STUDENTS LEARN HOW TO BE LIFELONG LEARNERS AND INQUIRERS. 

How Do We Learn About a World That Is Constantly Changing? 

Students in the 21st century are faced with the challenge of learning about an interconnected world where knowledge is constantly developing, where changes occur at a high speed rate. At Mark Twain International School, The International Baccalaureate Primary Years Programme, for students aged 3 to 12, prepares them to be active participants in a lifelong journey of learning, while focusing on the development of the whole child as an inquirer, both in the classroom and in the world outside.

ELEVII PYP LA MTIS ÎNVAȚĂ SĂ DEVINĂ CERCETĂTORI ȘI SĂ ÎMBRĂȚIȘEZE DRAGOSTEA PENTRU ÎNVĂȚĂTURĂ PE TOT PARCURSUL VIEȚII. 

Cum învățăm despre o lume în continuă schimbare? 

Elevii secolului XXI se confruntă cu provocarea de a învăţa într-o lume dinamică, inter-conectată, în care cunoaşterea e în continuă dezvoltare. Programul International Baccalaureate Primary Years Programme, destinat elevilor cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani, îi pregăteşte pe aceștia pentru a deveni participanţi activi în călătoria de învăţare a vieţii, concentându-se pe dezvoltarea întregului copil ca cercetător, atât în clasă cât şi în lumea din afara ei. 

3 Basic Features:

Q

The written curriculum

A

The most significant and distinctive feature of the IB Primary Years Programme is the six transdisciplinary themes. These themes are about issues that have meaning for, and are important to, all of us. The programme offers a balance between learning about or through the subject areas, and learning beyond them. The six themes of global significance create a transdisciplinary framework that allows students to explore beyond the confines of learning within subject areas. The 6 themes are:
Who we are
Where we are in place and time
How we express ourselves
How the world works
How we organize ourselves
Sharing the planet.

Q

The taught curriculum

A

The six transdisciplinary themes help teachers to develop a programme of inquiries/in-depth investigations into important ideas, identified by the teachers, and requiring a high level of involvement on the part of the students. These inquiries are substantial, in-depth and usually last for several weeks.

Q

The assessed curriculum

A

Assessment is an important part of each unit of inquiry as it both enhances learning and provides opportunities for students to reflect on what they know, understand and can do. The teacher's feedback to the students provides the guidance, the tools and the incentive for them to become more competent, more skillful and better at understanding how to learn.

Componente fundamentale:

Q

Temele transdisciplinare

A

Trăsătura cea mai semnificativă şi distinctivă la IB Primary Years Programme constă în cele şase teme transdisciplinare care structurează conţinuturile programei. Acest teme privesc probleme care sunt relevante pentru noi toţi, Programa este echilibrată în ce priveşte învăţarea despre sau prin ariile curriculare şi învăţarea transdisciplinară. Cele şase teme, ce au o semnificaţie globală şi creează o armătură transdisciplinară care le permite elevilor să păşească dincolo de graniţele învăţării disciplinare, sunt:
Cine suntem
Unde ne aflăm în spaţiu şi timp
Cum ne exprimăm
Cum funcţionează lumea
Cum ne organizăm
Cum împărţim resursele planetei

Q

Predarea

A

Cele şase teme transdisciplinare îi ajută pe învăţători să dezvolte o programă de cercetare/investigaţii aprofundate ale unor idei importante identificate de către educatori şi necesitând un înalt nivel de participare din partea elevilor. Aceste investigaţii substanţiale durează câteva săptămâni.

Q

Evaluarea

A

Evaluarea este o componentă importantă a fiecărei unităţi de cercetare deoarece ea sporeşte învăţarea şi le dă elevilor prilejul de a reflecta la ce ştiu, ce înţeleg şi ce pot face. Răspunsul profesorului faţă de elevi le oferă direcţia călăuzitoare, instrumentele şi motivaţia pentru a deveni mai competenţi, mai îndemânatici şi mai sofisticaţi în privinţa înţelegerii a modului în care se învaţă.