Programmes|Programe

Taught Curriculum|Predarea

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

the PYP allows MTIS teachers to develop a programme of inquiries/in-depth investigations into important ideas, identified by the teachers, and requiring a high level of involvement on the part of the students. 

How best will we learn? 

The six transdisciplinary themes help MTIS PYP teachers to develop a programme of inquiries/in-depth investigations into important ideas, identified by the teachers, and requiring a high level of involvement on the part of the students.These inquiries are substantial, in-depth and usually last for several weeks.

Since these ideas are related to the world beyond the school, students see the relevance of the content and connect with it in ways that are engaging and challenging. Students who learn in this way begin to reflect on their roles and responsibilities as learners and become actively involved with their learning. All students will know that a unit of inquiry will involve them in in-depth exploration of an important idea, and that the teacher will be collecting evidence of how well they understand that idea. They will expect to be able to work in a variety of ways, including on their own and in groups, to allow them to learn to their best advantage.

profesorii MTIS concep un program de cercetare ale unor idei importante, identificate de cadrele didactice, care solicită un grad înalt de implicare din partea elevilor. 

Cum vom învăță cel mai bine? 

Cele șase teme transdisciplinare îi ajută pe profesorii PYP de la Mark Twain International School să proiecteze un program de investigații de profunzime ale unor idei importante, identificate de cadrele didactice, care solicită un grad înalt de implicare din partea elevilor. Aceste investigații sunt substanțiale, aprofundate și durează de obicei câteva săptămâni.

Deoarece aceste idei sunt legate de lumea de dincolo de porțile școlii, elevii sesizează relevanța conținuturilor și se conectează la ele în modalități care îi angajează și îi provoacă intelectual. Elevii care învață în acest mod încep să reflecteze la rolurile și responsabilitățile lor și devin activ implicați în propria învățare. Toți elevii știu că o unitate de cercetare îi va implica într-o explorare aprofundată a unei idei importante, și că profesorul va ține o evidență a felului în care ei demonstrează cât de bine au înțeles ideea. Vor avea așteptări legate de o varietate de moduri de lucru, incluzând lucrul individual și cel în echipă, care să le permită să învețe în maniera cea mai avantajoasă pentru ei. 

PYP Units of Inquiry - Examples:

For example, in an inquiry about "Sharing the planet" for students aged 8 and 9, we might look at "Finite resources—infinite demands". In order to understand better the central idea that "Our planet has limited resources that are unevenly distributed", and using water as an example, we would inquire into where water comes from, how different people and countries use water, how much water we use, what happens after we have used it, the distribution of usable water around the world, how human activity has affected the availability of water, and our responsibility for water conservation. To support this inquiry, students would develop knowledge and acquire skills derived from science and social studies. In addition, they would develop transdisciplinary skills such as critical-thinking, communication and time management.
Source: IBO 

Unități de cercetare PYP - Exemple:

De exemplu, într-o unitate despre cum împărțim resursele pentru elevi de 8-9 ani, am putea aborda ideea de "resurse finite – cereri infinite". Pentru a înțelege mai bine ideea centrală că "Planeta noastră are resurse limitate care sunt distribuite inegal", și luând apa ca un exemplu, vom investiga de unde vine apa, cum e folosită ea în diferite țări și comunități, câtă apă folosim, ce se întâmplă cu apa după ce o folosim, care este distribuția apei pe glob, cum afectează activitatea oamenilor sursele de apă și ce răspundere avem pentru a o conserva. Pentru a construi această investigație, elevii își îmbogățesc cunoștințele și își dezvoltă deprinderile disciplinare din domeniul științelor naturale și socio-umane. Totodată, își vor dezvolta deprinderile transdisciplinare precum gândirea critică, comunicarea și gestionarea timpului. 
Sursa: IBO