Study|Educaţie

Admission Policy|Condiții de admitere

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
mtis welcomes students ages 2 to 19 from around the world who are interested in taking part in an exciting and challenging international learning experience.

Early Admission

Mark Twain International School welcomes students ages 2 to 19 from all over the world, depending on availability of places and in accordance to its entry standards. New and returning students are required to apply/register in advance, between February and April of every school year preceding the one for which admission is being sought. 

Basic Requirements

Admission of candidates and renewal of registration for MTIS students are carried out based on:
  • student’s desire and ability to benefit from the MTIS educational environment;
  • school’s capability to address the student’s educational needs;
  • parents’ or legal guardians’ commitment to support the school mission;
  • parents’ or legal guardians’ fulfillment of their financial obligations towards the school;
  • affidavit certifying the student’s health condition.

MTIS înscrie elevi din întreaga lume, cu vârste cuprinse între 2 și 19 ani, care doresc să ia parte la un program de studiu internațional interesant și  valoros. 

Înscriere în avans

Mark Twain International School primește elevi din întreaga lume, cu vârste cuprinse între 2 și 19 ani, în funcție de locurile disponibile și conform standardelor de admitere. Toți elevii MTIS, inclusiv cei noi veniți, se înscriu în lunile februarie - aprilie ale anului în curs pentru anul școlar următor ce debutează în luna septembrie. 

Cerințe de bază 

Admiterea elevilor noi și re-înscrierea elevilor MTIS se realizează pe baza următoarelor criterii: 
  • dorința și abilitatea elevului de a beneficia de pe urma mediului educațional al MTIS;
  • capacitatea școlii de a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale ale elevului;
  • intenția fermă din partea părintelui sau a tutorelui legal de a sprijini misiunea școlii;
  • îndeplinirea obligațiilor financiare față de școala;
  • certificatului de sănătate obținut de la medicul de familie.