Study|Educaţie

Academic Entry Standards|Standarde de admitere

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

READ ABOUT OUR ENTRY REQUIREMENTS FOR EACH LEVEL OF STUDY BELOW.  

Introductory Interview

MTIS reserves the right to subject the prospective students to an interview and to a test of aptitudes, as well as to allow new students a period of adaptation to the requirements and specific standards of our school.  

What MTIS Students Are Like

All MTIS students are expected to strive to put into practice the features of the IB Learner Profile and to be inquirers, knowledgeable, communicators, open-minded, caring, risk-takers, thinkers, principled, balanced and reflective.

pe această pagină găsiți cerințele de admitere pentru fiecare nivel de studiu.  

Interviu preliminar

MTIS îşi rezervă dreptul de a supune candidații la un interviu și un test de aptitudini și de a le acorda elevilor o perioadă de probă/adaptare la standardele şi cerinţele şcolare specifice instituţiei.  

Cum sunt elevii la MTIS

Tuturor elevilor care se înscriu la MTIS li se cere sa își însușească Profilul elevului International Baccalaureate, de a fi cercetători, informați, comunicativi, deschiși, empatici, îndrăzneți, gânditori, principiali, capabili să-și asume riscuri și auto-analitici.

International Baccalaureate Diploma Programme

Entry into the IB Diploma Programme in Grade 11 is conditioned upon excellent academic results, proficiency in the English language and a recommendation from the school. Students will be tested on their English language proficiency and on knowledge of chosen DP subjects.

High School & Middle School

The admission by enrollment or transfer to high school or middle school is conditioned by a high level of proficiency in English (International Division) or in the two languages of instruction – English and Romanian (Bilingual Division), due to the advanced curricula. New students will be given diagnostic tests and assessed in one or more of the following subject areas: English and/or Romanian, and Mathematics. Moreover, recommendations from the director as well as from the school counselor of the previous school will be required upon enrollment.  

Primary School

Students seeking admission by transfer are required to take an interview/a test aimed at evaluating their academic potential. Students that possess solid English skills are given priority. The optimum age recommended by MTIS for enrollment at entry level in the Preparatory Class is 6.

Pre-Primary & Early Learning

We welcome all children aged 2 to 6 that possess academic potential and that have the capability to benefit from the educational climate specific to MTIS, as well as from the values and principles of an IB international education.

programul de diplomă - Bacalaureatul internațional

Înscrierea în Cls. a XI-a IB Diploma Programme presupune rezultate academice excelente, un nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze şi recomandare din partea şcolii. Elevii vor fi testați la limba engleză si la materiile alese pentru a fi studiate.

Liceu & Gimnaziu

Solicitarea înscrierii/transferului în clasele liceale/gimnaziale presupune ca elevii să aibă un nivel avansat de cunoaştere a principalelor limbi de predare – engleză şi română în cazul Diviziei Bilingve, sau engleză, în cazul Diviziei Internaționale. MTIS va recurge la testarea şi evaluarea elevilor noi la următoarele discipline: lb. română  și/sau  lb. engleză, precum și la matematică. Se vor prezenta recomandări din partea directorului ultimei școlii frecventate și din partea consilierului școlar.      

Admiterea în cls. a IX-a. Dobândirea oficială a calităţii de elev MTIS, înscris în Clasa a IX-a, se va realiza după ce au fost îndeplinite toate condiţiile şi cerinţele naționale pentru admiterea în Liceul Internaţional MTIS, după data de 1 iulie 2015 (a se consulta dosarul de admitere). 

Școala primară

Înscrierea prin transfer a elevilor noi din Clasele I-IV se face pe baza unui interviu şi a unei probe scrise, în funcție de divizia de studiu, la limba română și/sau limba engleză, precum şi la matematică, în vederea evaluării nivelului de competenţe. Vor avea prioritate elevii cu deprinderi de comunicare în limba engleză.                                                                                                                                                      

Clasa I. Vârsta optimă recomandată de MTIS pentru admiterea în Clasa I este de 7 ani împliniţi. Admiterea se face în baza actului care să ateste că eleva/elevul a parcurs Clasa pregătitoare.                                                                                        

Clasa pregătitoare. Vor fi admiși copii apți pentru acest nivel de studiu, care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015, sau, cu cerere specială, până la 31 decembrie 2015 - care au fost declaraţi admişi în urma testării de către specialiştii de la CJRAE.  

Grădinița & Grupa Mini

Sunt bineveniți copiii cu potențial intelectual, cu vârste cuprinse între 2-6 ani, care pot beneficia de climatul de învățare specific MTIS și de mesajul educațional internațional IB.