Study|Educaţie

Tuition & School Fees|Taxa de studii & alte costuri școlare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

In order to receive your child's personalised offer for one of the relevant levels of study listed below, please contact Head Secretary, Ms. Felicia zelinca, +40 724 000 900 (romanian) or +40 730 800 933 (ENGLISH). 

Early Learning 2-3s & Pre-Primary 3-4s 

Pre-Primary 4-6s  

Primary Entry Level: Preparatory 6-7s 

Primary Grades 1-4

Middle School Entry Level: Grade 5  

Middle School Grades 6-8

High School Entry Level: 9th Grade 

High School Grades 10-12

What tuition includes
BOYD & other school fees

Pentru a primi oferta personalizată de taxe școlare pentru nivelul de studiu al copilul dumneavoastră, vă rugăm să o contactați pe D-na Felicia zelincă la tel. +40 724 000 900 (lb. română) sau +40 730 800 933 (lb. engleză).

Educație timpurie 2-3 ani & Preșcolari 3-4 ani  

Preșcolari 4-6 ani  

Școala primară: Clasa pregătitoare 6-7 ani 

Școala primară: Clasele I-IV

Gimnaziu: Clasa a V-a

Gimnaziu: Clasele VI-VIII

Liceu: Clasa a IX-a 

Liceu: Clasele X-XII

Ce include taxa de studii
BOYD & alte costuri școlare