Study|Educaţie

Beyond the Core Curriculum|În completarea programei de studiu

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The MTIS after-school clubs, offered Monday thru Thursday - between 2:30 and 4:00p.m., target students who wish to learn more about the subjects being taught in school, but also, and perhaps mainly, those who wish to explore new activities and thus further discover their own interests and inclinations.  

What Is Learning Like?

At Mark Twain International School, we believe that learning means playing, setting your brain, your body and your heart in motion, discovering the world and yourself, in other words, being simply and fully alive and appreciative of everything life can give you. Because learning never stops just like the spinning of our planet never stops, at MTIS it continues after regular school hours, within the many co-curricular clubs and activities. Maybe you feel like dancing rumba? Or would you rather play a quiet game of chess? You’re burning to find out how many types of plants there are in our back yard? Or perhaps you’d like to try your hand at growing some of them? Aimez-vous Brahms? We have as many courses and clubs as there are passions and talents here at MTIS, where we believe that time, which passes anyway, passes more memorably and fruitfully when we discover each one of them in turn. 

Our Co-Curricular Offer

The after-school clubs offered daily by our school between 2:30 and 4 p.m. target students who wish to learn more about the subjects being taught in school, but also, and perhaps mainly, those who wish to explore new activities and thus discover their own interests and inclinations. Promoting creativity and the notion of “learning by doing”, MTIS organizes co-curricular clubs such as journalism, excellence in math, biology, history, modern languages, football, percussion, dance, art, drama, aikido, chess and others.  Every after-school club is coordinated by a specialist who is renowned for excellence in her/his domain. In addition, each club has a clear agenda, each member being involved in an activity leading up to a culminating performance on stage or an equivalent finished product, such as the school magazine. This gives the students who attend the clubs the chance to participate in a rigorous program of training and contributes to the development of self-management skills such as organization and responsibility, in addition to the specific skills targeted by each club.

Discover the full list of co-curricular activities: 

Cursurile extracurriculare oferite de şcoala noastră, de luni până joi - între orele 14:30 - 16:00, vin în sprijinul elevilor care vor să aprofundeze cunoştinţele predate la școală, dar, mai ales să descopere noi domenii de activitate și să își exploreze astfel propriile dimensiuni și înclinații artistice, științifice, sportive și creatoare. 

Ce înseamnă să înveți cu plăcere? 

La Mark Twain International School, înseamnă să te joci, să îți pui mintea, corpul și inima în mișcare, să descoperi lumea și să te descoperi pe tine însuți, să fii așadar pur și simplu în viață și atent la tot ce îți poate da ea. Pentru că învățarea nu se oprește niciodată așa cum nici planeta nu se oprește din dubla ei rotație, la MTIS ea continuă și după orele de curs, în cadrul cluburilor și cercurilor extra-curriculare. Aveți chef să dansați în pas de rumba? Doriți poate să jucați un șah? Vreți să aflați câte feluri de plante sunt pe lume? Aimez-vous Brahms? Avem tot atâtea cercuri și cluburi câte pasiuni și talente la MTIS, unde credem că timpul, care trece oricum, trece mai bine și mai frumos când ni le descoperim împreună, rând pe rând. 

Oferta MTIS

Cercurile şi cluburile extracurriculare oferite de şcoala noastră între orele 14:30 - 16:00 vin în sprijinul elevilor care vor să aprofundeze cunoştinţele predate la școală, dar, mai ales să descopere noi domenii de activitate și să își exploreze astfel propriile dimensiuni și înclinații artistice, științifice, sportive și creatoare. Pornind de la premisa că nu poți să știi ce-ți place și ce nu până când nu încerci, MTIS organizează cercuri de jurnalism, de excelenţă în matematică, de biologie, de istorie sau limbi moderne, clubul de fotbal sau ateliere de arte vizuale sau scenice, cercul de percuție, cor, dans sportiv, aikido și altele. Fiecare din aceste cercuri este condus de un specialist, cele cu profil artistic sau sportiv desfășurându-se sub îndrumarea unor personalități recunoscute pentru excelență în domeniul lor de activitate. De asemenea, în cadrul fiecărui cerc sau club, elevii colaborează împreună cu profesorul coordonator la realizarea unui produs care dă o finalitate activității lor semestriale și anuale, fie că e vorba de revista școlii sau de un spectacol de gală pe scenă. Astfel, cluburile si cercurile extra-curriculare oferă totodată elevilor un antrenament riguros în domeniul respectiv de activitate, formându-le deprinderi de organizare și responsabilitate personală și socială.

Descoperiți oferta completă de extracurriculare: