Study|Educaţie

Chess & Other Thinking Games|Șah & alte jocuri de gândire

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS CHESS TEACHES STUDENTS ABOUT THE OFFENSE-DEFENSE STRATEGIES OF THE GAME AND THE secrets of this SUBTLE ART OF THE MIND.  

Logic and creativity 

As a decisive sport, requiring a high degree of logic and creativity, the co-curricular chess course at MTIS teaches students about the secrets of this subtle art of the mind and about the offense-defense strategies particular to this game. The course stimulates the students' responsibility for each move they makes during the game, but beyond the game as well in everyday life, allowing them to decide wisely upon their actions. Chess students learn and compete during the course at school under the guidance of qualified chess masters, and also attend national and international tournaments and competitions. 

şahul la MTIS este un opţional pe parcursul căruia elevii învaţă strategiile de atac şi de apărare prin joc dar și printr-o artă subtilă a minţii.  

Rațiune și creativitate 

Sport decisiv, care implică raţiunea şi creativitatea, şahul este un opţional pe parcursul căruia elevii MTIS învaţă strategiile de atac şi de apărare prin joc dar și printr-o artă subtilă a minţii. Cursul dezvoltă elevului responsabilitatea pentru fiecare mişcare pe care o realizează, nu numai în timpul jocului, ci în viaţa de zi cu zi, educându-l să decidă asupra acțiunilor sale. Participanții la clubul de șah MTIS își desfășoară activitatea atât în cadrul școlii cât și în cel al unor competiții și turnee sportive naționale și internaționale organizate de MTIS sau la care elevii MTIS participă. Șahul se desfășoară sub îndrumarea unor maeștri de șah de marcă.