Study|Educaţie

Media & Communication|Media & comunicare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The MTIS co-curricular media and communication courses cover a variety of fields: Debate/MUN, Journalism, Language Studies, Information Technology, Diction & Spelling. 

Programul extracurricular media și comunicare la MTIS oferă o varietate de cursuri din domenii diferite: dezbateri, oratorie, jurnalism, tehnologia informației, a III-a sau a IV-a limba de studiu.

Courses on offer:

Q

Debate/Mock United Nations

A

The debate club has a formal structure in which the students learn the rules of verbal engagement and have the chance to put them into practice in formal contests as well as MUN competitions with an international participation. Thus they learn not only how to think critically and to express carefully crafted opinions, but also how the world of global politics works, under the guidance of a dedicated teacher with international expertise.

Q

Journalism/School Mag

A

The young journalists who participate in this club take responsibility for every aspect of the conception and production of the school magazine. They become reporters, critics, editors, copy writers and proof readers, not to mention page setters and photographers, under the direction of a coordinating teacher. Thus they learn about life at MTIS as much as about the business of media communication.

Q

3rd or 4th Language Study – German, Spanish, French, Chinese, Hebrew, Mother Tongue

A

These co-curricular language classes target both students who learn the desired language ab initio or wish to perfect their linguistic skills in one of these languages.

Q

Diction and Spelling

A

Communication is achieved when a message that is correctly produced is received correctly. The importance of diction and spelling, which give an oral or written message the possibility of being perceived and understood correctly hardly needs to be emphasized, especially in the context of the questionable usage of either on the street or in the mass media.

Q

Information Technology

A

The mastery of the modern means to obtain information and communicate via the internet is a vital skill for a global citizen. In order to explore and master these means, to learn the etiquette that governs the internet and thus to enjoy all the advantages it can offer, MTIS students can opt for the IT club, where they consolidate their prior knowledge as well as learn many new things.

Cursuri disponibile:

Q

Dezbateri/Mock United Nations

A

Acest club are o structură formală în cadrul căreia elevii învață regulile angajamentului verbal și al construirii unui argument. Ei au apoi prilejul de a pune în practică cele învățate prin participarea la competiții inter-școlare precum și la cele internaționale ale MUN. Astfel ei învață nu numai cum să gândească critic și să exprime păreri bine formulate, ci și cum funcționează lumea poltică internațională, sub îndrumarea unui profesor cu expertiză în domeniu.

Q

Jurnalism/Revista școlii

A

În cadrul acestui cerc, elevii de diverse vârste colaborează sub îndrumarea unui profesor coordonator la redactarea revistei școlii. Ei învață astfel să fie reporteri, critici, editori și chiar tehno-redactori, contribuind la toate aspectele producerii acestui document viu despre viața și activitatea MTIS.

Q

Limbi moderne (a III-a/a IV-a limbă de studiu) – germană, spaniolă, franceză, chineză, ebraică, limba maternă

A

În cadrul acestor ore suplimentare de limbi moderne, elevii dobândesc primele noțiuni sau își dezvoltă abilitățile lingvistice deja câștigate.

Q

Dicție și ortografie

A

Comunicarea ține de producerea corectă și de receptarea corectă a mesajului. Importanța dicției și a ortografiei pentru ținuta mesajului nu are nevoie de subliniere, mai ales în contextul în care uzanțele des întâlnite pe stradă sau în mass media nu sunt întotdeauna cele recomandate în mediul academic.

Q

Tehnologia informației

A


Tehnologia informației și a comunicării prin internet este fără nicio îndoială un aspect esențial al vieții omului de astăzi. Pentru a stăpâni mijloacele acesteia la perfecție, eticheta care guvernează comunicarea electronică, regulile de comporament în spațiul virtual, și pentru a se bucura astfel de toate avantajele pe care le conferă aceste cunoștințe, elevii beneficiază de instruire aprofundată în cadrul cercului de IT.