Study|Educaţie

Assessment & Reporting|Evaluare & raportare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT ARE FUNDAMENTALLY INTERDEPENDENT.

Assessment

At Mark Twain International School, assessment is viewed not as the end of the learning process but as a part of a continuous cycle that leads students towards deeper levels of understanding. We believe that assessment should reflect the five essential elements: the acquisition of knowledge, the understanding of concepts, and the mastering of skills, the development of attitudes and the decision to take action. We recognize the importance of assessing the process of inquiry as well as the product(s) of inquiry and we aim to integrate and support both. 

Reporting 

Assessment of every child’s individual development is done by keeping detailed notes about every child’s progress via the ManageBac platform on the web and compiling bi-annual evaluation cards, both being important instruments in evaluating children individually and stimulating parental involvement in their child’s education.

In addition, parents receive weekly and monthly electronic newsletters that record and present the main themes and activities in which their children have been engaged and the results achieved within the mini-projects that have unfolded during the programme.

Communication with and reporting to parents are also achieved by means of:

Predarea, Învățarea și evaluarea sunt în mod fundamental interdependente. 

Evaluarea

La Mark Twain International School, evaluarea nu este privită ca sfârșitul procesului de învățare ci ca o parte componentă a unui ciclu continuu menit să îndrume elevul spre noi niveluri de înțelegere și aprofundare. Evaluarea trebuie să reflecte cinci elemente esențiale: dobândirea de cunoaștere, înțelegerea conceptelor, perfectarea abilităților, dezvoltarea atitudinilor și decizia de a acționa. Recunoaștem atât importanța evaluării procesului de învățare și cercetare, cât și produsele învățării și cercetării și le sprijinim în egală măsură. 

Raportarea 

Evaluarea dezvoltării individuale a fiecărui copil se realizează prin însemnări periodice, detaliate în caietul de observații și în portofoliul electronic al acestuia pe platforma ManageBac de pe web, despre progresul înregistrat de acesta și prin publicarea bi-anuală a fișelor de evaluare, acestea constituind instrumente importante pentru evaluarea individuală a copiilor și pentru stimularea implicării părinților în educația copilului lor.

În plus, părinții primesc newslettere săptămânale și lunare în format electronic din partea profesorilor, care ilustrează principalele teme studiate și activitățile recente la care au luat parte copiii, precum și rezultatele acestora în cadrul mini-proiectelor derulate pe parcursul programului.  

Comunicarea cu părinții și raportarea către aceștia se realizează și prin următoarele mijloacele:

Open House Events

Open-houses and parent evenings are held throughout the school year and are designed to inform parents on the schools programme, classroom routines, and management strategies.

Teacher-Parent Conferences

Teacher-parent conferences are held throughout the academic year whenever necessary, but at least twice a year. Parents may request additional parent teacher conferences at any time during the year. Whenever a teacher is concerned about a student’s performance, the teacher will contact the parents to request an additional parent teacher conference.

Written Reports & Feedback

Written reports are sent home in February and June. All teachers contribute to the written reports. The reports are issued in the last week before the beginning of the February break , as well as in the second to last week before the summer vacation, allowing parents to schedule conferences with teachers each time should they wish to do so.

Electronic Reporting

Written reports are currently sent in hard copy; however MTIS is working towards implementing the ManageBac system schoolwide with a view to making all reports electronic by February 2013.

Porți deschise

Zilele porților deschise și seratele cu părinții sunt organizate de-a lungul anului școlar cu scopul de a informa părinții despre programa școlară, structura zilei de studiu și activitățile cotidiene, și despre strategiile de management din cadrul clasei.  

Întâlniri periodice cu părinții

Întălnirile profesorilor cu părinții sunt organizate de cel puțin două ori în timpul anului școlar și ori de câte ori aceste sunt necesare. Părinții pot solicita să se întâlnească suplimentar cu profesorii daca doresc sau dacă au sugestii sau nelămuriri, iar profesorii procedează în același mod când sunt necesare intrevederi adiționale pentru a sprijini dezvoltarea elevilor.

Fișe de evaluare

Fișele de evaluare ale elevilor sunt înmânate părinților în lunile februarie și iunie. Toți profesorii care lucrează cu elevii contribuie la elaborarea fișelor. În urma primirii acestora, părinții pot solicita intrevederi cu profesorii pentru discutarea lor.

Portofoliu electronic

Fișele de evaluare MTIS sunt tipărite în prezent, însă MTIS face demersuri pentru a implementa până în februarie 2013 un sistem de raportare electronică sub forma platformei moderne ManageBac în vederea constituirii portofoliilor electronice ale elevilor ușor accesibile cu parolă pe internet și elaborării fișelor de evaluare periodice în format electronic.