Study|Educaţie

Curriculum|Curriculum

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

IN ORDER TO ACHIEVE PROGRAMME GOALS, TEACHING AND LEARNING REVOLVE AROUND ANNUAL UNITS OF STUDY.

A Holistic Perspective

The Early Learning units of study include a series of mini-projects and are grouped around four major universal themes: Who I am/Who we are; How things are, how they have been, how they will be; With what and how we express what we feel; When, how and why it happens. The learning engagements used to uncover this programme of study target the linguistic, social, emotional, cognitive and physical development of the whole child, as well as that of the student’s approaches to learning.   

Experiential Learning, Free Choice & Personal Development

These engagements can be grouped in experiential learning activities (discipline-based or transdisciplinary), free choice activities and personal development activities (routines, transitions, optional activities and afternoon activities), and they are undertaken in whole group situations, small groups, and individually. The areas of experiential learning are: 

  • Language and Communication
  • Sciences (Mathematical Activities and the Exploration of the Environment)
  • Arts (Music and Visual Arts) 
  • Movement and Expression.

PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CURRICULARE, PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA SUNT STRUCTURATE ÎN JURUL UNITĂȚILOR DE STUDIU ANUALE.

O perspectivă holistică

În acest context, cei mai micuți elevi ai noștri parcurg un program educațional integrat în mini-proiecte, organizat în jurul a patru teme de studiu: Cine sunt/suntem, Cum este, a fost și va fi pe acest pământ, Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim, Când, cum și de ce se întâmplă. Activitățile de învățare au în vedere dezvoltarea copiilor din punct de vedere socio-emoțional, lingvistic, cognitiv, fizic, precum și dezvoltarea capacităților de învățare ale acestora. 

Învățare experiențială, activități liber-alese & dezvoltare personală

Aceste activităţile de învăţare pot fi clasificate în activităţi pe domenii experiențiale (pe discipline sau integrate), activităţi liber-alese și activități de dezvoltare personală (rutine, tranziții, activități opționale și activități din perioada după-amiezii) se desfăşoară cu întreaga grupă de copii, pe grupuri mici sau individual. Domeniile experiențiale sunt:

  • Limbă și comunicare 
  • Științe (activități matematice și de cunoașterea mediului)
  • Artă (muzică și activități artistico-plastice)
  • Activități de mișcare și sport.