Study|Educaţie

2-3s Toddler Learning|Primii pași

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

EACH CHILD IS UNIQUE, WITH HER OR HIS SPECIFIC NEEDS. QUALITY EDUCATION SHOULD RESPOND TO THESE VERY NEEDS.

A Specific and Unique Approach 

Mark Twain International School emphasizes the importance of an individual approach to teaching and learning with our youngest students, one that is tailored to suit the child’s age, interests and needs. While following the national curriculum of the Ministry of Education, MTIS Early Learning Centre strives to facilitate the transition of 2 to 3 year olds into the IB Primary Years Programme after the age of 3.

The main elements that define this level of study are:

Fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice. Educația de calitate trebuie să vină în întâmpinarea tocmai a acestor nevoi. 

O abordare specifică și unică 

Mark Twain International School acordă o importanță deosebită abordării individuale a fiecărui copil în parte, în funcție de vârstă, interese și nevoi. Urmărind cu consecvență aplicarea curriculumului național promovat de Ministerul Educației, Centrul pentru Educație timpurie MTIS își propune trecerea și integrarea cu ușurință a copiilor cu vârste între 2 și 3 ani în IB Primary Years Programme la împlinirea de 3 ani.

Acest nivel de studiu este definit de următoarele obiective generale:

Diffrentiated Learning|Învățare Diferențiată

Age-appropriate differentiated teaching and learning opportunities are provided with a view to targeting the child's individual development on all levels: intellectual, social, emotional, psychological and physical.|

Stimularea diferențiată a copilului, în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia.

Interaction & Variety|Interacțiune & Varietate

The programme ensures an education that is based on active interaction with adults and peers, a meaningful daily structure of activities, an efficient organization of the environment and a variety of learning engagements.|

Realizarea unui demers educativ bazat pe interacțiunea activă cu adulții și colegii, pe o rutina zilnică cu sens și pe organizarea eficientă a mediului și a activităților de învățare.

Exploration through Play|Explorare prin joacă

Play is promoted as the main form of activity, method and means of education in the early age group, with exploration and experiential learning in play situations as the main pedagogical vehicle.|

Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii, cu accent pe explorare și experiență în situații de joc.

Parent Support|Implicarea părinților

Parents are respected and supported throughout the school year in their effort to understand and apply the principles of international early childhood education.| 

Respectarea și sprijinirea părinților în cunoașterea și aplicarea principiilor educației timpurii internaționale.