Study|Educaţie

Cambridge Advanced English|Cambridge Advanced English

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
AS CERTIFIED CAMBRIDGE ESOL PREPARATION CENTRE, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL TRAINS STUDENTS FOR THE CAE: cambridge advanced english exam. 

Designed for success 

Cambridge English: Advanced also known as Certificate in Advanced English (CAE) is the leading English exam for academic and professional success. 

Who can take this test at MTIS?

CEFR Level

According to the Common European Framework for Reference of Languages, published by the European Council, CAE is a Level C1 Test. 

Read more about the CAE.

ÎN CALITATE DE CENTRU DE PREGĂTIRE CAMBRIDGE ESOL CERTIFICAT, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL OFERĂ POSIBILITATEA ELEVILOR SĂI DE A SUSȚINE EXAMENUL CAE: Cambridge advance english exam.    

Conceput pentru succes

Cambridge English: Advanced sau Certificate in Advanced English (CAE) este un examen performant de limba engleză care impune un nivel de pregătire ridicată și asigură utilizarea limbii engleze cu succes în medii academice și profesionale. 

Cine poate susține acest test la MTIS?

Nivel CEFR

Pe Scala Comună Europeană de Refererință pentru Limbi a Consiliului Europei, publicată de Consiliul Europei, CAE se află la nivelul C1. 

Accesați mai multe informaţii despre CAE.