Study|Educaţie

Cambridge Proficiency Exam|Cambridge Proficiency Exam

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

AS CERTIFIED CAMBRIDGE ESOL PREPARATION CENTRE, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL TRAINS STUDENTS FOR THE CPE: CAMBRIDGE Proficiency in english exam.  

Designed for excellence

Cambridge English: Proficiency, also known as Certificate of Proficiency in English (CPE), is the most advanced exam, for learners who have achieved an extremely high level of skill in the English language.  

 Who can take this test at MTIS?

CEFR Level

According to the Common European Framework for Reference of Languages, published by the European Council, CPE is a Level C2 Test. 

Read more about CPE.

ÎN CALITATE DE CENTRU DE PREGĂTIRE CAMBRIDGE ESOL CERTIFICAT, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL OFERĂ POSIBILITATEA ELEVILOR SĂI DE A SUSȚINE EXAMENUL CPE: CAMBRIDGE Proficiency in english exam.   

Conceput pentru aprofundare

Cambridge English: Proficiency sau Certificate of Proficiency in English (CPE) este cel mai avansat examen din serie, pentru elevi care au atins un nivel extrem de ridicat de cunoaștere a limbii engleze. 

Cine poate susține acest test la MTIS?

Nivel CEFR

Pe Scala Comună Europeană de Refererință pentru Limbi a Consiliului Europei, publicată de Consiliul Europei, CPE se află la nivelul C2. 

Accesați mai multe informaţii despre CPE.