Study|Educaţie

ESOL Exam Preparation Centre|Centru de pregatire Cambridge ESOL

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS, EUROPE'S LARGEST EDUCATIONAL ASSESSMENT ORGANISATION, OFFERS THE WORLD'S MOST VALUABLE RANGE OF ENGLISH QUALIFICATIONS. CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS ARE EXAMS SPECIALLY TAILORED TO SUIT THE INTERESTS OF STUDENTS, SUPPORTING AND ENCOURAGING POSITIVE LEARNING AND TEACHING.  

Certified Centre 

Mark Twain International School is a certified ESOL Cambridge Exam Preparation Centre and the first school in Romania to offer its students these language examinations since 2002, in collaboration with the British Council of Bucharest. MTIS students ranging from 2nd to 12th grade benefit from the required preparation and the opportunity to sit these exams at regular intervals throughout the duration of their studies.

The examinations validate the level of advanced studies in English undertaken within the language programmes by our students, who consistently obtain exceptional results, certifying once more the tradition and value of English language learning and teaching at MTIS. 

View the table with specific University of Cambridge ESOL Examinations taken by MTIS students. 

CEFR

Cambridge ESOL Examinations are interpreted according to the Common European Framework of References for Languages (CEFR) published by the European Council. CEFR plays a central role in language and education policy, not only within Europe, but worldwide. It has growing relevance for language testers and examination boards, helping to define language proficiency levels and interpret language qualifications.

EXAMenele ESOL ale universității cambridge, lider european în evaluare, OFeră suita valoroasă de calificări în limba engleză recunoscute la nivel mondial. Examenele cambridge esol pentru școli sunt special concepute pentru a veni în întâmpinarea intereselor elevilor de diferite niveluri, încurajând o experiență de învățare și predare pozitivă.  

Centru certificat

Mark Twain International School este Centru de pregătire pentru Examenele Cambridge ESOL recunoscut și prima școală din România care să le pună la dispoziție elevilor aceste examene de limba engleză în oferta sa educațională încă din anul 2002, în colaborare cu British Council of Bucharest. Elevii din clasele II-XII beneficiază de pregătirea necesară şi de oportunitatea de a le susţine periodic pe întreaga durată a studiilor preuniversitare. 

Examenele Cambridge ESOL validează nivelul studiilor avansate în limba engleză, pe care le parcurg elevii noștri în cadrul programului de limbă și comunicare, înregistrând în mod consecvent, în fiecare an, rezultate de excepţie și certificând totodată şi pe această cale tradiţia şi valoarea programului de limba engleză derulat de către şcoala noastră. 

Consultați desfășurătorul cu tipurile de examene pe care le susțin elevii MTIS la diferite niveluri de studii. 

CEFR

Examenele Cambridge ESOL sunt echivalate pe Scala Comună Europeană de Referință pentru Limbi a Consiliului Europei (CEFR), publicată de Consiliul Europei. CEFR joacă un rol central în politica educațională și de învățare a limbilor, nu numai în Europa, ci în întreaga lume, având o relevanță crescută pentru comisiile de testare și examinare a cunoașterii limbilor și sprijinind definirea nivelurilor de cunoaștere și stăpânire a unei limbi și interpretarea calificărilor lingvistice.