Study|Educaţie

First Certificate in English|First Certificate in English

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

AS CERTIFIED CAMBRIDGE ESOL PREPARATION CENTRE, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL TRAINS STUDENTS FOR the FCE: First certificate in english exam. 

Designed for students 

Cambridge English: First for Schools, also known as First Certificate in English (FCE) for Schools, shows that a student is becoming skilled in English and can use it at upper-intermediate level for study or work purposes. The content and treatment of topics in Cambridge English: First for Schools have been particularly targeted at the interests and experience of school pupils.   

 Who can take this test at MTIS?

CEFR Level

According to the Common European Framework for Reference of Languages, published by the European Council, FCE is a Level B2 Test. 

Read more about FCE.

ÎN CALITATE DE CENTRU DE PREGĂTIRE CAMBRIDGE ESOL CERTIFICAT, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL OFERĂ POSIBILITATEA ELEVILOR SĂI DE A SUSȚINE examenul FCE: First certificate in english.    

Conceput pentru școli

Cambridge English: First for Schools sau First Certificate in English (FCE) for Schools este un examen care demonstrează ușurința cu care elevii utilizează limba engleză la un nivel intermediar-avansat, atât vorbit cât și în scris. Conținutul probelor este conceput pornind de la interesele și experiența elevilor și reprezintă modul ideal de a-i obișnui cu cerințele unui examen internațional.    

Cine poate susține acest test la MTIS?

Nivel CEFR

Pe Scala Comună Europeană de Refererință pentru Limbi a Consiliului Europei, publicată de Consiliul Europei, FCE se află la nivelul B2. 

Accesați mai multe informaţii despre FCE.