Study|Educaţie

Key English Test|Key English Test

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

AS CERTIFIED CAMBRIDGE ESOL PREPARATION CENTRE, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL TRAINS STUDENTS FOR the KET: Key English Test. 

Designed for students 

Cambridge English: Key for Schools, also known as Key English Test (KET) for Schools, is a qualification that shows a student can deal with everyday written and spoken English.The content and treatment of topics in Cambridge English: Key for Schools have been particularly targeted at the interests and experience of students.

 Who can take this test at MTIS?  

CEFR Level

According to the Common European Framework for Reference of Languages, published by the European Council, KET is a Level A2 Test. 

Read more about KET.

ÎN CALITATE DE CENTRU DE PREGĂTIRE CAMBRIDGE ESOL CERTIFICAT, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL OFERĂ POSIBILITATEA ELEVILOR SĂI DE A SUSȚINE KET: Key English Test.    

Conceput pentru școli

Cambridge English: Key for Schools sau Key English Test (KET) for Schools este un test care demonstrează ușurința cu care elevii utilizează limba engleză la un nivel de bază, atât vorbit cât și în scris. Conținutul probelor este conceput pornind de la interesele și experiența elevilor și reprezintă modul ideal de a-i obișnui cu cerințele unui examen internațional.    

Cine poate susține acest test la MTIS?

Nivel CEFR

Pe Scala Comună Europeană de Refererință pentru Limbi a Consiliului Europei, publicată de Consiliul Europei, KET se află la nivelul A2. 

Accesați mai multe informaţii despre KET.