Study|Educaţie

Preliminary English Test|Preliminary English Test

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

AS CERTIFIED CAMBRIDGE ESOL PREPARATION CENTRE, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL TRAINS STUDENTS FOR the PET: Preliminary ENGLISH TEST. 

Designed for students 

Cambridge English: Preliminary for Schools, also known as Preliminary English Test (PET) for Schools, is a qualification that shows a student can deal with everyday written and spoken English at an intermediate level. The content and treatment of topics in Cambridge English: Preliminary for Schools have been particularly targeted at the interests and experience of students.   

 Who can take this test at MTIS?  

CEFR Level

According to the Common European Framework for Reference of Languages, published by the European Council, PET is a Level B1 Test. 

Read more about PET.

În CALITATE DE CENTRU DE PREGĂTIRE CAMBRIDGE ESOL CERTIFICAT, MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL OFERĂ POSIBILITATEA ELEVILOR SĂI DE A SUSȚINE PET: Preliminary ENGLISH TEST.    

Conceput pentru școli

Cambridge English: Preliminary for Schools, also known as Preliminary English Test (PET) for Schools este un test care demonstrează ușurința cu care elevii utilizează limba engleză la un nivel intermediar, atât vorbit cât și în scris. Conținutul probelor este conceput pornind de la interesele și experiența elevilor și reprezintă modul ideal de a-i obișnui cu cerințele unui examen internațional.    

Cine poate susține acest test la MTIS?

Nivel CEFR

Pe Scala Comună Europeană de Refererință pentru Limbi a Consiliului Europei, publicată de Consiliul Europei, PET se află la nivelul B1. 

Accesați mai multe informaţii despre PET.