Study|Educaţie

Learning Partners|Școli partenere

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

School Twinning and exchange visits support the development of global connections and bring MTIS students closer to world issues. 

Forging Partnerships with Schools

At Mark Twain International School we know that twinning and exchange visits support the development of global connections and bring children in the school closer to world issues. This is why we have forged partnerships with other international schools and educational institutions as part of a wider programme for cultural and educational student and teacher exchange. The objectives of these programmes are learning about the Primary Years Programme/Middle Years Programme/Diploma Programme in other international schools and learning environments, developing communication skills in a multi-cultural context, and discovering local civilization and culture. When two schools become learning partners or twin schools, they commit to participating regularly in school activities and co-curricular events over a period of 1 to 2 weeks.

MTIS dezvoltă un program de schimburi educaționale, culturale și profesionale pentru elevi și profesori. 

O cultură a parteneriatelor școlare 

Din dorința de a extinde modalitățile de dezvoltare a conexiunilor globale între elevi și de a-i apropia pe aceștia și mai mult de subiectele și evenimentele de interes global, Mark Twain International School a inițiat o serie de parteneriate cu alte școli de pe mapamond, în cadrul unui program mai amplu de schimburi educaționale, culturale și profesionale pentru elevi și profesori. Obiectivele acestor programme sunt familiarizarea cu sistemele de predare-învățare Primary Years Programme/Middle Years Programme/Diploma Programme într-o școală internațională, dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare într-un cadru multicultural, descoperirea civilizației și culturii locale. Înfrățirea celor două școli presupune participarea periodică a elevilor și profesorilor MTIS la activități școlare și extrașcolare, pe o durată de una-două săptămâni.

MTIS & International School Eindhoven, Netherlands

In April 2008, the MTIS team composed of 15 students and teachers flew to Eindhoven, where they were met by the International Secondary School of Eindhoven team. During the two weeks spent in the Netherlands, MTIS students participated in classes and in many other activities with their international peers:

 • Water – an interdisciplinary project (Geography, Physics, Arts, English). The outdoor component of this project included a trip to Genneper Watermill Park with a visit to the Historic Open Air Museum
 • Artistic programmes (Moonlight Strings concerts, percussion and drama performances)
 • Soccer game (MTIS – ISSE)
 • General knowledge contest among participating students
 • School visit MTIS – ISSE to Philips
 • Open Heart CS project – creating a fund-raising campaign for Romanian children with disabilities
 • School visit MTIS – ISSE to the Philips Observatory
 • Famous People Project (Romanian – Dutch) – a presentation of famous personalities from both Romanian and Dutch cultures
 • Trip to Blijdorp – Rotterdam Zoo
 • Trip to Efteling Park inTillburg and a tour of the city
 • Day trip to Amsterdam.

MTIS & International School Rheintal, Switzerland

In February 2009, a group of 50 MTIS students - ages 6-16, teachers and parents visited the town of Buchs in Rheintal, Switzerland, within a cultural and educational exchange project with the students of the International School Rheintal. The project involved the collaboration of the two schools  accross the three IB programmes (PYP/MYP/DP). During the week they spent in Switzerland, MTIS students participated in classes and co-curricular activities along with their colleagues from ISR:

 • Interdisciplinary Language B classes (German, French)
 • Project ”Music and Improvisation” –  MYP classes jammed together with students from the local school, using various wind and percussion instruments, under the guidance of the music teacher.
 • Fasching Fancy Dress Party – mask ball organized on the occasion of the local feast of Fasching (Fat Tuesday), during which costume and mask contests were held.
 • Romanian-Swiss show involving music, poetry and art performances. Students organized an art exhibition with drawings, sculptures and poetry in English, German and Romanian, followed by a festive evening with songs and dance in all of these languages. Attended by students, teachers and parents from both schools.
 • Business class at DP1, where the Romanian and Swiss business models respectively were analyzed and compared.
 • Day trip to Kuhr, with visit to the city and the local craft fair
 • Trip to Buchs Castle, with visit to the Medieval city and the Schloss Werdenberg
 • Day trip to Zurich, where the high school students visited the University and learned about the conditions for enrolment or furthering their education in Switzerland.

MTIS & Skagerak International School, Norway

In 2012, Mark Twain International School of Bucharest, Romania and Skagerak International School of Skagerak, Sandefjord, Norway became partner schools with the common objective of providing a quality international education for our students.

Skagerak International School has invited MTIS students and teachers to spend 1-2 weeks in the far North of Europe, to become acquainted with Norwegian culture and civilization and to share our experience with the IB programmes. The invitation has been extended to the MYP students, and will be extended to other age groups in the near future. 

MTIS will have the chance to participate in classes in English, which is the school’s official language, 
with their Norwegian and international peers, participate in activities and projects and learn how to prepare the MYP Personal Project from their more experienced colleagues.   

Outside of school hours, the teachers and students of Skagerak International School have invited us to go skiing and exploring the fjords, as well as go to Oslo and attend school shows organised by the two partner schools together.

MTIS & Rainbow Languages School, Greece

Since 2011, groups of 16-20 students, ages 8 to18, from the Rainbow Languages School in Komotini, Greece, spend one week at our school camp Hanul cu Jar in Bușteni every summer, hosted by MTIS student and teacher representatives in an educational and cultural exchange initiative.  

During the week spent in Romania, the Greek students join an intensive English language course and introductory workshops on the International Baccalaureate philosophy and teaching methods. The Rainbow students also have time to explore the Bucegi mountains, to visit Brasov, as well as a few Prahova Valley resorts.

MTIS & International school eindhoven, olanda

În aprilie 2008, delegația MTIS formată din 15 elevi si profesori s-a deplasat la Eindhoven, unde s-a reunit cu echipa International Secondary School of Eindhoven. De-a lungul celor două săptămâni petrecute în Olanda, elevii au participat la ore alături de colegii olandezi și au desfășurat multe alte activități:

 • Water - proiect interdisciplinar (Geografie, Fizică. Arte, Engleză) despre apă. Componenta în aer liber a acestui proiect a inclus o excursie în Genneper Watermill Park cu vizita la  Historic Open Air Museum
 • program artistic (concert Moonlight Strings, percuție și teatru)
 • Meci fotbal (MTIS – ISSE)
 • concurs de cunoaștere generală intre studenții participanti la program
 • vizita echipei MTIS – ISSE la compania Philips
 • Open Heart CS project - crearea unei campanii de strângere de fonduri pentru copii cu dizabilitați din România
 • vizita echipei MTIS – ISSE la Observatorul astronomic Philips
 • Famous People Project (Romanian – Dutch) – prezentarea unor personalități din cultura românească și olandeză
 • excursie la Parcul Zoologic Blijdorp – Rotterdam
 • excursie la parcul de distracții Efteling Park – Tillburg, cu vizitarea orașului Tillburg
 • excursie de o zi la Amsterdam.

 

mtis & international school rheintal, elveția

În luna februarie a anului 2009, un grup de 50 de elevi, cu vârste cuprinse între 6 - 16 ani, profesori și părinți MTIS s-au deplasat in orășelul Buchs din Elveția - Cantonul Rheintal, pentru un proiect de schimb cultural cu elevii de la International School Rheintal. Proiectul a presupus colaborarea celor două școli pe toate cele trei segmente International Baccalaureate (PYP/MYP/DP). În cadrul săptămânii petrecute în Elveția, elevii au participat la orele de curs și la activitățile desfășurate de elevii ISR: 

 • ore interdisciplinare de limbi străine (germană, franceză)
 • Proiect ”Muzică și improvizație” – clasele MYP au improvizat împreună cu elevii de la școala locală și asistați de profesoara de muzică o serie de piese, folosind instrumente de suflat și percuție
 • Fasching Fancy Dress Party – balul mascat organizat cu ocazia sărbătorii locale de Fasching (Lăsata secului), unde s-au organizat concursuri de costume și de măști
 • spectacolul româno-elvețian de muzică, poezie și arte plastice - elevii au organizat o expoziție de desene, sculpturi și poezii în limbile engleză, germană și română, urmate de o seară de sărbătoare, cu cântece și poezii în toate aceste limbi. Au participat elevi, profesori și părinți de la ambele școli.
 • ora de business la clasa a XI-a DP locală, unde s-au comparat și discutat modelele economice românesc și, respectiv, elvețian
 • excursie de o zi la Kuhr, cu vizitarea orașului și a târgului de artizanat local
 • excursie la Castelul din Buchs, cu vizitarea orașului medieval și a castelului Schloss Werdenberg
 • excursie de o zi la Zurich, unde elevii de liceu au vizitat Universitatea, pentru a se interesa de înscrieri și posibilități de continuare a studiilor în Elveția.

mtis & skagerak international school, norvegia

Începând cu anul școlar 2011-2012, Mark Twain International School din România și Skagerak International School din Skagerak, Sandefjord, Norvegia sunt școli partenere și prietene, obiectivul nostru comun fiind de a asigura o educație de valoare la standarde internaționale elevilor noștri. 

Skagerak International School ne invită să petrecem săptămâni de poveste în îndepărtatul Nord, să cunoaștem cultura și civilizația norvegiană și să împărtășim din experiența comună a programelor International Baccalaureate. Invitația se adresează, de această dată, elevilor noștri din ciclul Middle Years Programme (MYP) cu vârste cuprinse între 11-16 ani, urmând a fi extinsă și altor grupe de vârstă în viitorul cel mai apropiat. 

Elevii vor avea ocazia să asiste la cursurile colegilor lor norvegieni, cursuri desfășurate integral în limba engleză, care este și limba oficială de comunicare în școală. Ei participă la ore, colaborează cu colegii lor la proiecte și învață cum să-și pregătească Proiectul Personal de la colegii lor mai experimentați.

În afara programului academic, colegii și profesorii de la Skagerak International School ne invită la ski, dar și într-o excursie de o zi de explorare a fiordurilor, în excursie la Oslo și la spectacole organizate de cele două școli, în parteneriat. 

mtis & rainbow languages school, grecia

 

În fiecare vară din anul 2011, grupuri de 16-20 de elevi, cu vârste cuprinse între 8 - 18 ani și însoțiți de profesorii lor de la Rainbow Languages School din Komotini, Grecia, sunt găzduiți la Hanul cu Jar din Bușteni de către profesori și elevi reprezentanți de la MTIS în cadrul unei inițiative de schimb cultural și educațional.   

 

Pe parcursul săptămânii petrecute în România, elevii au program de studiu intensiv al limbii engleze, dar și de introducere în filosofia și metodele de predare International Baccalaureate. Grupurile elene au de asemenea ocazia să exploreze Munții Bucegi și să viziteze orașul Brașov, precum și stațiunile de pe Valea Prahovei.