Study|Educaţie

Foundation Programme|Program pregătitor

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Foundation Programme
Bucharest Foundation Programme
Foundation Programme Bucharest
Romania Foundation Programme

The MTIS Foundation Programme offers flexible and intensive language immersion courses designed for incoming students who do not speak the school’s languages of instruction or do not have sufficient knowledge of them upon entry, according to MTIS academic language standards. 

Pull-out Language Labs or Language Foundation Year

Mark Twain International School provides accommodating intensive language immersion courses for new students who do not speak the school’s languages of instruction or do not have sufficient knowledge of them upon entry, according to the school's academic language standards for each entry level.

Programul Pregătitor la MTIS cuprinde cursuri intensive de imersiune în limba-țintă destinate elevilor nou admiși care nu vorbesc Limba sau limbile de predare ale școlii sau nu le pot folosi la un nivel corespunzător cu standardele de utilizare a limbii stabilite de MTIS. 

Laborator intensiv sau An pregătitor 

Programul Pregătitor la Mark Twain International School oferă elevilor noi două tipuri de cursuri intensive de limba engleză și/sau română , în cazul în care aceștia nu cunosc limba/limbile de predare ale școlii la nivelul cerințelor la admitere.

Pull-out Language Labs

The Pull-out Language Labs for the intensive study of English and/or Romanian are designed for students in Grades 1 through 10. In this case, language levels are assessed at registration by our faculty and, if deemed necessary, students are signed up for intensive pull-out language training scheduled during the school week, ranging in duration from one term to one school year.

Language Foundation Year

The Language Foundation Year is a year-long intensive languages course, specifically conceived for students who have had no previous instruction whatsoever in English and Romanian. Upon completion of the one-year bilingual course, students are able to resume their regular academic studies. The course is designed for students in Grades 1through 10.  

not suitable for

The two types of courses of the Foundation Programme are not intended for students enrolled in the following English language divisions and advanced bilingual divisions of our school:

  • the International Baccalaureate Diploma Programme (Grades 11-12), which requires a high level of proficiency of the English language at the onset of the programme;
  • the bilingual Romanian Baccalaureate programme (Grades 11-12) which requires a high level of proficiency of both English and Romanian at the onset of the programme;
  • the Early Learning and Pre-Primary Divisons of MTIS, where all English language learning is implicitly achieved through immersion during daily activities.

Laborator de studiu intensiv al limbii

Laboratorul intensiv pentru limba engleză și/sau limba română este destinat elevilor nou-admiși care necesită pregătire suplimentară pentru a învăța, la nivelul cerințelor programei școlare, limba/limbile de predare. în acest caz, nivelul de competență lingvistică este evaluat la înscriere de către personalul MTIS și, dacă e nevoie, elevul nou admis este înscris la laboratorul intensiv de limbă unde se vor desfășura lecțiile în timpul săptămânii, pentru o durată cuprinsă între un semestru și un an. Acest tip de curs se adresează elevilor din clasele I-X.

An pregătior

Anul pregătitor este un curs intensiv ce se desfășfoară pe durata unui an și este conceput pentru elevii care nu au fost instruiți în limbile română sau engleză până la înscrierea la MTIS. După încheierea unui an pregătitor de studiu, elevii își pot relua studiile școlare la clasa corespunzătoare. Acest tip de curs se adresează elevilor din clasele I-X.

Nu se aplică în următoarele cazuri

Programul Pregătitor MTIS nu se adresează elevilor înscriși în următoarele divizii de limba engleză sau bilingve:

  • Programul IB Diploma Programme (clasele XI-XII), care necesită un nivel ridicat de stăpânire a limbii engleze la admiterea în program;
  • Programul de Bacalaureat Național (clasele XI-XII), care necesită un nivel ridicat de stăpânire a limbii române și engleze la admiterea în program;
  • Centrul de educație timpurie (2-3) și Grădinița MTIS, unde învățarea limbii engleze se desfășoară prin imersiune în activitățile zilnice educaționale ale grupelor.