Study|Educaţie

In-Depth Studies & Research|Studii liceale teoretice

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The high level of instruction and its balanced orientation programme challenge the intellectual, emotional, physical and ethical capacities of MTIS students, with a view to helping them achieve successful university admission by the end of their secondary studies, followed by productive professional and social lives. 

Demanding Curricula & Language Choice

Mark Twain International School high school students may select one of the two stimulating curricula offered at this level of study, designed to arouse and maintain their interest for learning, extension and research during their secondary studies: 

  • the International Baccalaureate Programmes: Middle Years Programme (Grades 9-10), followed by the Diploma Programme (Grades 11-12) 
  • the National Baccalaureate Programme: National Curriculum in a Middle Years Programme Framework (Grades 9-10), followed by National Baccalaureate Exam Preparation (Grades 11-12).
The main languages of instruction are English or English and Romanian, according to the chosen Language Division, and students also have the opportunity to choose a Language B from French, Spanish, German or Mandarin Chinese, as well as a fourth ab initio language of study as an elective course. Mother tongue support is also available upon request. 

Read about MTIS Language Divisions and language support.  

Baccalaureate: International or National 

MTIS is the only high school in Romania that offers preparation for and access to both the International Baccalaureate and the National Baccalaureate according to students' choice.
Read about MTIS' Baccalaureate Pass Rate.

programul de studiu liceal la Mark Twain International School îi provoacă intelectual, etic, emoțional și fizic pe elevi pe parcursul celor patru ani de studiu, asigurând succesul la nivel universitar și, în continuare, în viața profesională și socială. 

Curriculum stimulativ & Limbi de studiu

Elevii pot opta pentru unul dintre cele două programe academice și de orientare performante, proiectate să le stârnească interesul pentru învățare, cercetare și aprofundare:

  • Programa Bacalaureatului Internațional: Middle Years Programme (clasele IX-X), urmat de Diploma Programme (clasele XI-XII).
  • Programa națională: Curriculum național predat prin intermediul IB Middle Years Programme (clasele IX-X), urmat de pregătirea pentru susținerea Bacalaureatului național (clasele XI-XII).
Orele de curs se defăşoară în limbile engleză sau engleză şi română în funcție de opțiunea pentru limba de studiu, iar elevii pot opta și pentru studiul celei de-a treia limbă dintre limbile internaționale: franceză, germană, spaniolă sau chineză, precum și pentru studiul opțional al celei de-a patra limbă internațională. La cerere se pot organiza și cursuri de limbă maternă. 
Citiți despre limbile de studiu oferite de MTIS.

Bacalaureat: Național sau Internațional 

MTIS este în prezent singurul liceu din sistemul național de învăţământ care oferă acest program liceal cu recunoaştere internaţională şi, totodată, şansa elevilor săi de a alege între cele două tipuri de programe de bacalaureat oferite de instituția noastră. 
Citiți despre rata anuală de promovabilitate la bacalaureat a Liceului MTIS.

Upon entry into high school, students join one of the following four academic strands: Maths & ICT, Language Arts, Natural Sciences and Social Sciences. All 9th and 10th grade students are schooled according to the IB Middle Years Programme, a provocative international academic framework, culminating with the transdisciplinary Personal Project, intended to prepare them for the advanced requirements of the last two years of high school study. Subjects are studied as stand-alone, but are also integrated and connected to one another and to the real world through the five Areas of Interaction: Approaches to Learning, Human Ingenuity, Community and Service, Environment, Health and Social Education.

La admitere elevii se înscriu la una dintre specializările din cadrul profilurilor teoretice real sau uman:matematică-informatică, filologie, ştiinţe ale naturii sau ştiinţe sociale. Toți elevii claselor a IX-a şi a X-a participă pe durata celor doi ani la IB Middle Years Programme, acest program internaţional având ca finalitate un proiect personal transdisciplinar: MYP Personal Project, cu caracter pregătitor pentru cursurile avansate din ciclul superior al liceului. Disciplinele din curriculumul național se studiază atât individual, cât și transdisciplinar și cu aplicații în lumea reală, prin intermediul celor cinci arii de interacţiune MYP: Abordări ale învăţării, Ingeniozitatea umană, Comunitate & servicii, Mediul înconjurător, Educaţie socială şi personală.