Study|Educaţie

National Baccalaureate Programme|Programul de Bacalaureat Național

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

When the Middle Years Programme concludes at the end of 10th Grade, MTIS students who choose to continue their studies within the National Baccalaureate Programme must opt for one of the study streams offerd by the school: exact sciences or humanities. 

Sciences vs. Humanities 

The Exact Sciences stream, which offers Mathematics-Information Technology and Natural Sciences, is suitable for those who wish to follow a career path in fields such as medicine, economy (business administration), engineering, IT, scientific research and other domains in which similar competencies in the exact sciences are required.  An interest in how the world works and an objective, clear set of goals are some of the qualities of the students in this stream. The subjects offered here are in agreement with both the student profile and the areas of knowledge for which the student is being prepared: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology etc.

The Humanities stream, offering Language Arts and Social Studies, is designed for those who feel the need to be creative in their lives and more open to the many interpretations of the world available through the human sciences. They may want to choose a career in advertising, mass media, foreign languages, education, philology, sociology and others. In this case too, the subjects offered are related to student interests and the areas of knowledge in which they might excel: Romanian and World Literature, Modern Languages (English, French, German, Spanish), History, Geography, Logic, Psychology, Philosophy etc. 

The Romanian Baccalureate

The national baccalaureate, which is the culminating task of this rich educational experience, is also differentiated according to the stream of study. The only common requirement is the Romanian Language and Literature exam (oral and written) as mother tongue – a general objective of any type of baccalaureate. In addition:  

  • Exact Sciences students sit one Mathematics exam (M1 or M2 depending on which profile they have followed) and one exam in an exact science of their choice (Physics, Chemistry, Biology);
  • Humanities students sit the compulsory History exam and opt for a third exam subject from among those that are specific to their profile, such as Geography, Modern Languages, Psychology, Logic, or Philosophy, in which they sit an exam each.

La sfârșitul ciclului median de formăre Middle Years Programme, la finele clasei a X-a, elevii MTIS care aleg împreună cu dascălii și părinții cursul de studiu pentru bacalaureatul românesc în ciclul secundar superior, vor trebui să opteze pentru unul dintre profilurile teoretice: Real sau Uman. 

Realist vs. Umanist 

Profilul realist, cu specializările Matematică-Informatică și Științe ale naturii, vine în întâmpinarea acelora care își doresc o carieră bazată pe finalități obiective, clare, concise, domenii precum: Medicina, Economia (cu precădere Business), Ingineria de orice fel, lumea fascinantă a IT-ului, Cercetare științifică și altele. Materiile de profil sunt și ele în concordanță cu aceste domenii de cunoaștere: matematică, fizică, chimie, biologie etc.

Profilul umanist, cu specializările Filologie și Științe sociale se adresează tipului creativ, poetic, deschis spre științe umaniste precum: Publicitate, Mass-media, Limbi străine, Filologie, Educație, Sociologie și altele. Și în acest caz, materiile de profil sunt corelate cu natura profilului: literatură română, literatură universală, limbi străine (engleză, franceză, germană, spaniolă), istorie, geografie, tehnici de argumentare, psihologie, filozofie etc. 

Bacalaureatul românesc

Bacalaureatul, punctul terminus al programului, este și el diferențiat în funcție de profilul ales. Singura constantă pentru ambele profiluri este Limba și literatura română (oral/ scris); în toată lumea, limba maternă fiind obiectiv general al oricărui tip de bacalaureat. În plus: 

  • Realiștii se vor confrunta cu o probă serioasă la matematică (M1/M2 în funcție de profil) și cu o probă la alegere între fizică, chimie, biologie;
  • Umaniștii vor susține o probă obligatorie la istorie și vor opta pentru încă un obiect specific din trunchiul comun între geografie, limbi străine, psihologie, logică și tehnici de argumentare sau filozofie.