Study|Educaţie

Transdisciplinary & Holistic Learning|Abordare transdisciplinară & holistică

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The MTIS Middle School offers its students a complex academic program that enables them to connect their studied subjects with the world around them and acquire a positive attitude towards knowledge and learning. 

Intellectual Challenge & Integrated Subjects

Mark Twain International School offers its pre-teen and teenage learners the intellectual challenge of the IB Middle Years Programme, a complex academic program that enables them to connect their studied subjects with the world around them and acquire a positive attitude towards knowledge and learning, by developing their learning and relational skills. All academic subjects are studied as stand-alone, but are also integrated and connected to one another and to the real world through the five Areas of Interaction: Approaches to Learning, Human Ingenuity, Community and Service, Environment, Health and Social Education. The MYP also strongly supports the students’ involvement in the community, empowering them with confidence, initiative and creativity, and the ability to be actively responsible. Read more about the IB Middle Years Programme

A Rich Languages Programme

The MYP encourages students to be international learners and effective communicators in more than one language. The main languages of instruction are English or English and Romanian, according to the chosen division of study, and students also have the opportunity to choose a third language of study from French, Spanish, German, Hebrew or Mandarin Chinese. Mother tongue support is also available upon request. Read about MTIS Language Divisions and language support

Dedicated Teachers & Motivated Students

The quality of education is validated by our international programmes, guaranteed by caring and dedicated teachers and proven by the outstanding results achieved in all the major examination sessions, school competitions, and numerous projects our children are involved in grades 5 through 8. 

The Culminating Task

The MYP is the best preparation for the demands of high school admission and the IB Diploma Programme, and is designed to boost future academic performance. In the final year of the programme in Grade 10 (as the MYP extends beyong Middle School into the first two years of High School), each student completes an extensive personal project, a significant piece of work that is the product of the student's own initiative and creativity. Each project must reflect a personal understanding of the areas of interaction and is thoroughly documented in the English language. MTIS students work towards this goal during their four middle school years. Read more about the MYP Personal Project.

Gimnaziul MTIS le oferă elevilor un program de studiu internaţional care îi încurajează să înţeleagă şi să-şi însuşească conexiunile existente între disciplinele tradiţionale şi realitatea înconjurătoare, stimulând o atitudine pozitivă față de cunoaștere și învățare.

Provocare intelectuală & discipline integrate

Mark Twain International School vine în întâmpinarea elevilor de gimnaziu din clasele V - VIII, aflaţi la vârsta schimbărilor şi a căutării de sine, cu IB Middle Years Programme, un program de studiu internaţional care îi stimulează intelectual şi îi încurajează să înţeleagă şi să-şi însuşească conexiunile existente între disciplinele tradiţionale şi realitatea înconjurătoare. Astfel, elevii MTIS devin gânditori critici, dobândesc o atitudine pozitivă faţă de cunoaştere şi aprofundare, capătă o deschidere internaţională, comunică abil şi eficient în mai multe limbi şi se implică în comunitate, parcurgând perioada delicată a adolescenţei cu încredere, iniţiativă şi creativitate. Disciplinele din curriculumul internațional și/sau național se studiază atât individual, cât și transdisciplinar și cu aplicații în lumea reală, prin intermediul celor cinci arii de interacţiune MYP: Abordări ale învăţării, Ingeniozitatea umană, Comunitate & servicii, Mediul înconjurător, Educaţie socială şi personală. Aflați mai multe despre IB Middle Years Programme la MTIS.

Strategii puternice de dezvoltare a limbilor

Programul MYP îi încurajează pe elevi să cultive o deschidere internațională și să comunice fluent în mai multe limbi. În funcție de divizia aleasă, orele de curs se desfăşoară fie în limba engleză sau bilingv, în limbile engleză şi română, iar elevii au posibilitatea să-și aleagă pentru studiul Limbii B din curriculum una dintre limbile internaționale: franceză, germană, spaniolă, ebraică sau chineză. La cerere, se pot organiza și ore de limbă maternă. Citiți despre limbile de studiu oferite de MTIS

Profesori experimentați & elevi motivați

Calitatea actului educaţional gimnazial este validat de programele internaționale de studiu, garantat de profesorii de excepţie şi dovedit de rezultatele generale deosebite obținute de elevii MTIS la examenele, proiectele și competiţiile şcolare ce se derulează în fiecare an. 

Pregătire pentru Proiectul Personal MYP

Programul MYP este menit să garanteze atât satisfacerea cerinţelor de admitere în învăţământul liceal și ulterior în IB Diploma Programme, cât şi dobândirea competenţelor necesare pentru a face faţă exigenţelor şi ritmului de studiu din anii de liceu. În ultimul an al proiectului, în clasa a X-a (întrucât MYP se întinde mai departe de anii de gimnaziu acoperind și primii doi ani de liceu), fiecare elev realizează un proiect personal extins, care constă într-o lucrare semnificativă, rezultat al inițiativei și creativității elevului. Fiecare proiect trebuie să reflecte o înțelegere personală a ariilor de interacțiune și este realizat și documentat în întregime în limba engleză. Elevii MTIS progresează cu perseverență către acest obiectiv pe durata celor patru ani de gimnaziu. Accesați informații suplimentare despre Proiectul Personal MYP