Study|Educaţie

Schedule, Extras & School Calendar|Program, activități speciale & calendar școlar

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The MTIS Secondary Division pROVIDES CURRICULUM AND SCHEDULE EXTENSION.

Enrichment Activities

Frequent field trips, study camps, academic competitions, cultural events, sports tournaments, book fairs, science and research sessions, community projects and other various enrichment activities are organized during the year at Mark Twain International School, offering first-hand resources and representing excellent opportunities to deepen the students’ previous understandings. Read more about campus life and community

In addition, all secondary school students have access to the MTIS Co-curricular Programme, open Monday thru Thursday from 2:30p.m.-4:00p.m. Read more about our afternoon courses and clubs

School Year & Schedule

The MTIS Middle Division follows the school's annual timeline from mid-September to the end of June, observing regular semester breaks and season holiday vacations. MTIS also provides Summer School programmes for middle school students.

During the school year, the Middle School is open weekdays, Monday thru Thursday from 8:00a.m. to 4:00p.m. and Fridays from 8:00a.m. to 2:30p.m.

Gimnaziul MTIS oferă elevilor săi activități variate de extindere și aprofundare, precum și program extra-curricular. 

Activități de extindere

Elevii Mark Twain International School participă în mod frecvent la excursii tematice, tabere de explorare și studiu, competiții școlare și sportive, evenimente culturale, sesiuni și târguri științifice și de cercetare, târguri de carte, proiecte sociale și de mediu, și alte activități prin care elevii aprofundează cele învăţate şi le observă în desfăşurare în lumea din afara școlii. Citiți despre viața de elev la MTIS și despre comunitatea noastră.

În plus, toși elevii au acces la Programul MTIS de activități extra-curriculare ce se desfășoară de luni până joi, între orele 14:30-16:00. Aflați mai multe despre cercurile și cluburile noastre. 

Calendar școlar & Program

Gimnaziul funcționează conform structurii anului școlar MTIS, de la jumătatea lunii septembrie până la sfârșitul lunii iunie, respectând pauzele semestriale și inter-semestriale programate, precum și vacanțele elevilor. De asemenea, MTIS oferă program de studiu, aprofundare și recreere pe durata verii elevilor doritori.

În timpul anului școlar, programul pentru Gimnaziu este de luni până joi, de la 8:00 la 16:00, și vineri, de la 8:00 la 14:30.